LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Asumarea Destinului Hristic

Share

Isihasmul este Taina Limbajului din Adâncul Fiinţei noastre de Creaţie.

Dumnezeu a Vorbit în Sine despre tine
Şi te-ai născut din Cuvântul de Taină,
Te-ai născut direct Vorbind cu Dumnezeu.

Isihasmul este Dialogul din Absolut, este Limbajul Logos-Hristic Dumnezeiesc transpus, totodată, în Creaţie. Noi suntem fiecare:

O Anume Rostire de Cuvânt Logos
Care creează o Anume Fiinţă ce are în sine
Această Scânteie de Vorbire de Dumnezeu.

Noi suntem, în esenţă, Vorbire de Dumnezeu care totodată Creează o Fiinţă de Creaţie, de asemenea Cu-vântătoare. Sufletul nostru este Fiinţă Cuvântătoare, Chip de Vorbire de Dumnezeu. Sufletul nostru este Dialog-Vorbire dintre Dumnezeu şi Creaţie şi dintre Creaţie şi Dumnezeu.

Doamne, Tu m-ai creat Vorbind direct cu mine,
Eu m-am născut direct Vorbind cu Tine
Şi Viaţa mea este Vorbirea Amândorura.

Dumnezeu a Vorbit în Sine despre Creaţie şi Chipul Vorbirii Sale s-a Întrupat totodată în Fiinţa de Creaţie, ca Veşnică Vorbire reciprocă.

Doamne Iisuse, Cuvântul Tău s-a Întrupat în Fiinţa mea
Şi din Această Sămânţă am Crescut Eu-Pomul
Care Rodeşte apoi tocmai Sămânţa Creatoare.

O, Taină a Vorbirii Dumnezeieşti,
Din care sunt Creat eu ca Fiinţă
Ce are tot Vorbire ca Răspuns!!

O, Taină a Vorbirii de Creaţie
Care Te Rodeşte pe Tine Însuţi, Doamne,
O, Taină a Dialogului dintre Taine!!

Noi suntem Vorbire de Cuvânt Logos-Hristic Întrupat în Fiinţa de Creaţie. La rândul său, Fiinţa de Creaţie este o Nouă Vorbire ce Urcă, de asemenea, ca Întrupare în Dumnezeu.

O, Taină înfricoşată şi Cutremurătoare,
Cum eu, Creaţia, Întrupare de Cuvânt Dumnezeiesc,
Să mă Urc ca Întrupare în Însuşi Dumnezeu!

Destinul Vieţii mele de Creaţie
Este să mă Urc ca Întrupare în Dumnezeu,
După cum şi El S-a Întrupat în mine să mă Creeze.

Înfricoşată Taină să am Destin de Îndumnezeire,
Să mă Urc ca Întrupare în Însuşi Dumnezeu
Ca Dialog reciproc fără amestecare.

Dumnezeu ne-a Creat cu Destin în Absolut de Îndum-nezeire, nu de transformare în Dumnezeu, ci ca Dia-log-Vorbire-Răspuns Personal.

Îndumnezeirea este „Răs-punsul” Dialogal pe care-l face Personal Creaţia ca Unire a Creaţiei cu Dumnezeu. Dumnezeu este Unit cu noi de la

Actul Creaţiei, dar Creaţia trebuie să facă şi ea ca o „Unire-Răspuns” Propriu, ca Vorbire de Creaţie cu Dumnezeu. Isihasmul este tocmai această Taină a Reînvierii Dialogului cu Dumnezeu. Căderea din Rai produce un ocoliş al urcării în Îndumnezeire. Trebuie trecut, astfel, prin „Actul Mântuirii” ca apoi să Urcăm, de fapt. Pentru noi, Actul Hristic este Mântuirea şi totodată Mistica de Urcare în Îndumnezeire. O, Taină Hristică a Isihasmului! O, Taină a Destinului Hristic!

 

BIBLIOGRAFIE: Dialog in Absolut – Ieromonah Ghelasie Gheorghe

 

Articol propus de ANCA REVNIC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *