LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

AVVA GHELASIE GHEORGHE despre MISTICA CRUCII si ARATAREA CHIPULUI

Share

Îndeosebi Lumea de astăzi este sătulă de teorii de tot felul şi ar dori să treacă la o „reală Practică”, care însă nu este accesibilă decât „unora”…

Să Practici înseamnă să Lucrezi într-o „Anume Orientare”, să te auto-supui unei „discipline stricte”, în Limbajul nostru, să TRECI prin HOTARUL de TAINĂ de la Răscrucea Lumii.

Din cele relatate anterior, s-a văzut că Omul în special are TAINA CHIPULUI VIEŢII şi VIAŢA este la Răscrucea dintre „pomul morţii” şi POMUL VIEŢII. Nu există altă „ieşire” decât prin acest HOTAR.

„Şarpele demon” îl amăgeşte pe Adam Omul cu cele „două direcţii” de-a-dreapta (Binele) şi de-a-stânga (răul), momeala „cunoaşterii Binelui şi răului” ce vă va face ca DUMNEZEU (vezi „Facerea”).

Dar între „Bine şi rău” este un „gol-prăpastie”, în care Omul „cade în păcat” şi îşi „uită” CHIPUL Său de TAINĂ-Om.

De aceea, peste „prăpastia-golul” dintre „Bine şi rău” este TAINA CRUCII. Fără CRUCEA dintre „Bine şi rău” este „hăul-golul-prăpastia păcatului”.

Iată de ce Biblic şi în conformare direct Creştină TAINA CRUCII este TAINA şi a Lui DUMNEZEU şi a Lumii.

CRUCEA nu este „produsul” suferinţei păcatului şi răului, ci, din contră, este „SUPORTUL şi TEMELIA VIEŢII Celei fără de moarte”.

„Refuzul” CRUCII şi înlocuirea cu „golul-prăpastia” dintre Bine şi rău produce şi o „Cruce a Suferinţei”, ca o „umbră-fantomă” a CRUCII ADEVĂRATE.

De aici concluzia noastră că Mistica strict Biblică este Mistica CRUCII, CHIPUL de TAINĂ al ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS, FIUL DUMNEZEIESC, în care se Descoperă şi se ÎMPLINEŞTE şi CHIPUL Omului.

Omul încă din Rai îşi Căuta CHIPUL de Om, ce nu este nici De-a-dreapta, nici De-a-stânga, ci între Dreapta şi Stânga, HOTARUL şi pentru Dreapta şi pentru Stânga, şi pentru „VIAŢĂ şi pentru moarte”.

Distrugerea CRUCII dintre „VIAŢĂ şi moarte” (dintre cei doi POMI din Rai) „răneşte” atât Binele, cât şi răul, de unde „Crucea suferinţei”.

 

După căderea din Rai, Binele este mereu „rănit de suferinţă” şi răul de asemenea, cu impresia că răul „sângerează” Binele şi răul se „auto-sângerează”.

Dar, de fapt, nu răul este „duşmanul” Binelui, ci „golul” dintre Bine şi rău, care nimiceşte şi absoarbe în „prăpastia” sa, atât Binele, cât şi răul. De aceea ÎNVIEREA „Crucii suferinţei” o face HRISTOS, ce RESTABILEŞTE CRUCEA VIEŢII Primordiale.

 

De aici şi întreaga TAINĂ a „Practicii Mistice” după Revelaţia Biblică, Mistica CRUCII VIEŢII ca Mistica Lui HRISTOS, FIUL Lui DUMNEZEU.

Fără TAINA CRUCII VIEŢII şi fără TAINA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS nu se poate vorbi de o Mistică strict Biblică.

Noi încercăm această evidenţiere, fără să facem dispute cu alte modalităţi de mistică. Cei vechi, anticii, sub stigmatul „golului-păcatului” căutau şi ei „amintiri frânte” de MEMORIAL Primordial.

Aşa noi definim în general Mistica prin „Căutarea CHIPULUI Omului”.

Majoritatea numesc Mistica o „Căutare a DIVINULUI” din „umbrele Lumii” şi din „Duhul Omului”.

Unii caută Mistica Binelui, a Frumosului, Virtuţilor; alţii caută Mistica „Esenţelor Spirituale”, până la „golul metafizic”. Încă, alţii fac mistica ocultă magică a fenomenelor psihice şi fizice.

Pe care să o alegi?

Lumea antică s-a împărţit în specificuri, după tendinţele şi orientările lor. Se cunosc „filozofiile” mai mari, ce au dăinuit mai mult. Cultura egipteană şi greacă a dominat Lumea De-a dreapta; cultura Asiatică, pe cea De-a stânga.

Şi astăzi Lumea este „împărţită” în Dreapta şi Stânga cu „prăpastia-golul” între ele.

Creştinismul Biblic a încercat şi încearcă RESTABILIREA CRUCII VII, ce OPREŞTE şi Dreapta şi Stânga la HOTARUL de TAINĂ, dar „Căderea din Rai” se „repetă” parcă şi mai cu multă violenţă.

CRUCEA este înlăturată şi „golul-prăpastia” dintre Bine şi rău înghite Lumea cu nesaţ.

Dacă în Rai, între „Pomul morţii şi POMUL VIEŢII” este „gol”, şi în acest „gol” însuşi CHIPUL Omului trebuia să se facă CHIPUL de HOTAR al CRUCII VIEŢII, în Creştinism, CHIPUL CRUCII se ARATĂ la FAŢĂ, ca FIUL Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, HRISTOS Cel ÎNVIAT, Cel ce RESTABILEŞTE TAINA CRUCII VIEŢII din Rai.

 

Dacă în Rai Omul nu-şi găsea CHIPUL, iată, prin OMUL-DUMNEZEU CHIPUL TAINIC de Om SE DESCOPERĂ şi se ÎMPLINEŞTE în MENIREA Sa de CHIP al VIEŢII VEŞNICE.

Astfel, Mistica Biblică nu poate fi decât Mistica CHIPULUI OM-DUMNEZEU şi DUMNEZEU-OM HRISTOS.

 

HRISTOS Cel ÎNVIAT desfiinţează „moartea” şi rămâne doar POMUL VEŞNICIEI.

 

Dacă Omul îşi GĂSEŞTE CHIPUL, dispare şi „Pomul morţii-Chipul Omului cel ne-împlinit”.

Trebuie bine menţionat şi evidenţiat că Omul are CHIPUL de Om în POTENŢĂ şi REALIZAREA acestuia se face doar prin TRECEREA prin POARTA CRUCII VII dintre Pomul morţii şi POMUL DIVIN.

Adam-Omul în Rai îşi Căuta CHIPUL şi nu-l GĂSEA, până S-a OPRIT la HOTARUL acestuia, „Pomul morţii”.

 

Iată Mistica Biblică: CHIPUL de HOTAR dintre „Lumea morţii” şi DIVINUL VIEŢII, HOTAR ce este CRUCEA de TAINĂ, Dezvăluirea CHIPULUI de Om, „Lume şi DIVIN” în ÎNTÂLNIRE.

 

Omul nu desfiinţează Lumea ca să AJUNGĂ la DIVIN şi nu desfiinţează DIVINUL ca să Ajungă la Lume, ci se face CRUCE, Să ÎNTÂLNEASCĂ Lumea CU DIVINUL în VEŞNICIA Reciprocă.

 

Doar prin CRUCEA de TAINĂ Lumea se ÎNVEŞNICEŞTE prin DIVIN şi DIVINUL Se Coboară în Lume, fără amestecare, în IUBIREA Însăşi a VEŞNICIEI.

IUBIREA Mistică Biblică nu este „absorbirea şi dizolvarea” Lumii în „Esenţa DIVINĂ” şi nici „Participarea” simplă a Lumii la DUMNEZEIRE (ca îndumnezeirea HARICĂ), ci este mai întâi PREFACEREA în CHIPUL de Om a Lumii şi PREFACEREA DIVINULUI tot în CHIPUL de Om.

Nici în Natura Lumii, nici în DIVIN nu este PREFACEREA-Îndumnezeirea Creaţiei, ci doar prin CHIPUL de Om.

HARUL DIVIN Creşte potenţialul CHIPULUI de Om şi CHIPUL de Om ASUMĂ DIVINUL şi DIVINUL ASUMĂ CHIPUL de Om.

Această ASUMARE Reciprocă între Lume şi DIVIN este PREFACEREA-Îndumnezeirea Misticii Biblice.

Lumea nu poate ASUMA DIVINUL decât prin CHIPUL de Om şi DIVINUL de asemenea ASUMĂ Lumea tot prin CHIPUL de Om, de aceea HRISTOS DUMNEZEU-OMUL este ÎMPLINIREA acestei TAINE.

 

ASEMĂNAREA cu HRISTOS este ARĂTAREA la FAŢĂ a CHIPULUI Omului, cel căutat de Adam.

 

Omul după „izgonirea din Rai” îşi „Caută CHIPUL” şi nu-l Găseşte, îl „Caută” cu Mintea şi în Mintea Sa; îl „Caută” cu Inima şi în Inima Sa; îl Caută în Cer şi în cele ale Pământului, în însuşi Trupul Său şi nu-l găseşte, ba mai mult se afundă în „prăpastia morţii”.

 

Aşa, Istoria Misticii Omului este Căutarea şi Regăsirea CHIPULUI de TAINĂ al Omului.

Şi în Biblie se vede această „Căutare” disperată. Omul încearcă astfel să-şi ADUNE toate POTENŢELE Sale rupte şi fărâmiţate de păcat, ca să-şi REFACĂ CHIPUL.

Însuşi DUMNEZEU îl Îndeamnă pe Om să-şi ADUNE Mintea din „patimile Lumii”; să-şi ADUNE Inima din amăgirile morţii şi uciderii; să VINĂ la ASCULTAREA CHEMĂRII DIVINE.

 

Aşa, Omul încearcă Restabilirea Sa prin Mistica Minţii, prin Mistica Inimii, prin Mistica Trupului, ca de abia apoi să ajungă la Mistica LITURGICĂ HRISTICĂ, Mistica Ultimă.

Anticii au folosit mult Misticile CHIPULUI „rupt şi fărâmiţat” al Omului. Creştinismul vine cu Mistica directă a CHIPULUI Omului, Mistica HRISTICĂ.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

Răspuns de apărare, Ieromonah Ghelasie Gheorghe. – Bucureşti : Platytera, 2016

 

Articol propus de ANCA REVNIC

1 Comment

  1. Iodan 22 decembrie 2018

    CUVÂNT greu, complex la Părintele Ghelasie, precum la Părintele Stăniloaie și pe alocuri ale Ap. Pavel…
    Ca simplu ortodox, găsesc în dizertațiile sale multe completări la cunoștințele pe care pretindem că le avem, dar și noutăți; de pildă, știam de ordinea gând – cuvânt – făptuire în această „triadă”, dar Părintele ne amintește că , de fapt, „LA ÎNCEPUT A FOST CUVÂNTUL…” În concluzie, predicile sale sunt greoaie, dar nemaipomenite, și trebuiesc recitite pt. a le înțelege și a asimila ceva…

    Răspunde

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *