LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Catalogul

Share

Anania Bartolomeu Valeriu
Antonovici Leonid
Apostoliu Ioasaf
Argatu Ilarion
Balamaci Haralambie
Baldovin Orest
Baltaga Alexandru
Barcaru Nichifor
Bălan Ioanichie
Bârcă Alexie
Bej Teodor
Bejan Dimitrie
Boca Arsenie
Bodrug Vasile
Boghiu Sofian
Bordeianu Dumitru
Braga Roman
Brâncoveanu Safta
Brânzaș Liviu
Buracu Iosif Coriolan
Bujor Nicodim
Buzilă Neonil
Calciu-Dumitreasa Gheorghe
Căpățână Chesarie
Cârjă Gherasim
Ciornei Dumitru
Ciornei Ilie
Cleopa Ilie
Crainic Nichifor
Coruță Ilie
Croitoru Dumitru
Cucuietu Emilian
David Dorimedont
Dănilă Marcu
Dobzeu Mina
Dorz Traian
Drajinschi Alexei
Drăgoi Ion
Dubneac Felix
Dumitrescu Marcu
Dușa Filaret
Erhan Dionisie
Eliade Neofit
Făgețeanu Adrian
Felea Ilarion
Flueraș Ion
Frunză Onufrie
Gafencu Valeriu
Galeriu Constantin
Găină Antim
Gașpar Ghervasie
Gheorghe Ghelasie
Gheorghiu Ioil
Ghica Alexandru
Ghili Mihai
Ghiuș Benedict
Gologan Olga
Grebenea Nicolae
Grosu Gurie
Gyr Radu
Hățiș Inochentie
Herescu Dosoftei
Ianolide Ion
Ierimcioi Gherman
Ignat Dionisie
Ignatovici Teofan
Ilie Agafia
Iliescu Palanca Dumitru
Ioja Sinesie
Ionescu Timotei
Iordache Mihaela
Iovan Ioan
Iscu Gherasim
Jimboiu Gheorghe
Jebac Pavel
Lațcu Teodosia
Lazăr Gheorghe
Lăcătușu Ilie
Lecca Paulin
Leu Grigorie
Lungeanu Mihai
Lupșa Ioan
Lupu Petrache
Macici Nicolae
Maloviceanu Ghelasie
Man Serafim
Manolache Dometie
Manu George
Marcu Ștefan
Maleski Nicanor
Marin Vasile
Maxim Virgil
Mălău Eupraxia
Măndiță Nicodim
Mihale Elefterie
Mironescu Alexandru
Moroi Ioanichie
Moța Ion
Munteanu Axentie
Munteanu Liviu Galaction
Munteanu Gheorghe
Mureșan Florea
Naidim Marin
Naniescu Iosif
Nedelcu Aristide
Nicău Proclu
Nija Teofil
Niță Cornel
Noica Rafail
Oancea Zosim
Olaru Paisie
Oprișan Constantin
Oțel Petrescu Aspazia
Papacioc Arsenie
Părăian Teofil
Păunescu Chesarie
Păvăloiu Gamaliil
Pârvu Iustin
Petrașcu Nicolae
Pintilie Ionică
Pop Augustin
Popescu Ghelasie
Popescu Teodor
Popovici Constantin
Popovici Eusebiu
Popovici Nicolae
Praja Arsenie
Puiu Visarion
Purcărea Nicolae
Răduleț Tatiana
Rizea Elisabeta
Roșca Grigorie
Rusu Avacum
Sabău Ioan
Sachelarie Nicodim
Sârbu Constantin
Schipor Damaschin
Simionescu Ioan
Sochircă Hrisostom
Stăniloae Dumitru
Steinhardt Nicolae
Șoimu Porfirie
Șoure Lavrentie
Ștefănescu Atanasie
Ștefănescu Melchisedec
Ștefănescu Valerian
Tănase Petroniu
Teodorov Anatolie
Tofan Magdalena
Trifa Iosif
Trifan Traian
Tudor Daniil
Tudorache Gheorghe
Țăruș Mina
Țâru Damian
Țuțea Petre
Ursache Tavefta
Uță Dumitru
Vasiloglu Paisie
Voicescu Constantin
Voiculescu Vasile
Vulcănescu Mircea
Vulpe Ilie
Zaharia Dumitru
Zorilă Vladimir
Această listă nu a putut fi reconstituită decât parțial. Există (zeci, sute, mii?) și alții, mărturisitori, mucenici, duhovnici.
Încă se fac înscrieri pentru clasa zero, pregătitoare…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *