LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Omul, Peste Cer şi Pământ – Avva Ghelasie Gheorghe

Share

MottoOmul prin păcat şi-a rupt CHIPUL de
Om-Persoană şi de aici se confundă adesea Omul
cu „părţile” Sale, unii oprindu-se pe trup, alţii pe
Suflet sau pe un amestec ocult psiho-fizic. Strict
Biblic Creştin, se are în Vedere „READUNAREA”
părţilor şi refacerea INTEGRITĂŢII-Om –
CHIPUL propriu-zis, ce poate face Adevărata
Duhovnicie, VIAŢA INTERPERSONALĂ CU
DIVINUL.

Omul este, în primul rând, CHIPUL de Om-Persoană, ce are şi generează structurile sale de Trup şi Suflet.

CHIPUL de Om este SUPRA-Structură şi aceasta este Asemănarea Creativă a CHIPULUI Lui DUMNEZEU (Facere 1, 26). DUMNEZEU înainte de Creaţia Omului, face „SFAT” să Creeze CHIPUL de Om şi în vederea acestuia ia „Ţărâna-Înrudirea” cu Natura-Lumea şi SUFLĂ CHIPUL de Om, pe care Se PECETLUIEŞTE pentru VEŞNICIE. Şi ÎNTRUPAREA SUFLĂRII-Asemănării CHIPULUI DUMNEZEIESC, în Trupul Lumii, generează şi Sufletul.

Atenţie la menţiunea noastră, deosebită de concepţiile antice antropologice.
DUMNEZEU nu SUFLĂ Sufletul în Ţărână cu PECETEA Sa HARICĂ, ci SUFLĂ un SUPRA-CHIP de Om, iar Sufletul se generează din acest ACTIV de SUFLARE DIVINĂ şi LEGARE de
Trup-Ţărână-Lume.

Anticii confundă CHIPUL de Om cu Sufletul-Spiritul, ce ar avea şi un ADÂNC de HAR-DUHUL Spiritual-Mintea de DUH. Atenţie mare. Strict Biblic, DUMNEZEU Creează Cerul-Lumea Spirituală (cu Îngerii-Duhurile) şi Pământul cu Lumea Trupească materială
(Pământul ca Univers Cosmic, iar ca Planetă, Pământul- Grădină-Rai).

Dar Natura-Fiinţialitatea de Creaţie este ACEEAŞI, este Cerul şi Pământul, Apa şi Uscatul, Spiritul şi Trupul, ce nu se pot despărţi. Strict Biblic, nu se poate vorbi de Cer fără Pământ şi de Pământ fără Cer, de Spirit fără Trup.

ACTIVUL DIVIN Creează direct şi cele materiale; nimic material nu există înaintea ACTIVULUI DIVIN şi ACTIVUL Spiritual DIVIN produce direct cele materiale după „ARHEMODELUL” ACTIVULUI CUVÂNTULUI DIVIN (Ioan 1, 1-3). DIVINUL „ZICE şi se Face” (Facere 1) şi nimic nu se face fără „ZICEREA-ACTIVUL DIVIN”.

DUMNEZEU Creează o Lume Capabilă să Vorbească apoi cu DIVINUL şi Scopul şi Menirea Creaţiei este tocmai ÎMPLINIREA acestui DIALOG RECIPROC. Toată Revelaţia Biblică este TAINA DIALOGULUI între DIVIN şi Lume.

Creaţia Lui DUMNEZEU este în Dublu Aspect, ca Spirit şi materie, Suflet şi Trup, într-o UNITATE şi ÎNRUDIRE de Relaţie. „Relaţia” Spiritului pare să se facă prin materie şi Relaţia materiei pare să se facă prin Spirit (ca şi Relaţia Sufletului prin Trup şi a Trupului prin Suflet), tocmai ca „Legătura” de nedespărţit dintre acestea.

Omul are în plus şi o Condiţie de SUPRA-Natură, chiar „PESTE Cer şi Pământ”. PESTE Trup şi Suflet şi chiar mai mult o SUPRAUNIRE A ÎNTREGII Creaţii cu DIVINUL. Cerul este doar în Unire cu Pământul ca Spirit în Unire cu materia, Unire a Spiritului cu Trupul. Pământul este doar în Unire cu Cerul, Unire a Trupului cu Spiritul. Şi UNIREA cu DIVINUL este în Fiecare. Spiritul nu poate Trăi decât în Sine. DIVINUL şi Trupul nu pot decât „îmbrăca” Spiritualitatea. Omul însă are o VIAŢĂ PESTE Spirit şi Trup.

Cea mai luciferică eroare a anticilor este că se „reduce” Omul la un „Spiritualism închis şi separat de Trup”, fără TAINA CHIPULUI de Om ca CHIP PESTE Spirit şi Trup. Mulţi, chiar şi Teologi, fac un exces de metafizică şi psihologie de Suflet, sau un exces de fenomene fizico-energetice-chimice, sau cad într-un amestec ocult psiho-fizic.

Omul trebuie văzut prin INTEGRITATEA Sa de CHIP de OM şi apoi prin Structurile sale de Suflet şi Trup. Nu Sufletul şi Trupul îl „produc” pe Om, ci CHIPUL de Om produce Sufletul şi Trupul de Om. Nici în Suflet şi nici în Trup nu este CHIPUL de Om, ci în
CHIPUL de Om este Înfăţişarea de Suflet şi de Trup. Păcatul, rupând Sufletul şi Trupul de CHIPUL de Om, transferă pe Om în Suflet sau în Trup şi îi adaugă un fals chip, de pretinsă
Spiritualitate sau de materialitate.

CHIPUL de Om a „orbit” şi îşi caută Vederea prin „ochii Minţii” sau Simţurile Trupului.
Trebuie bine evidenţiat că Omul are în primul rând „OCHIUL de CHIP Personal de Om” şi această VEDERE generează şi o „Vedere de Suflet şi de Simţuri”. Anticii fac o eroare considerând că Mintea de Suflet şi Simţurile de Trup dau Omului VEDEREA şi CUNOAŞTEREA.

Datorită păcatului, într-adevăr, Mintea şi Simţurile au înlocuit VEDEREA şi CUNOAŞTEREA, dar trebuie înţeles că Mintea şi Simţurile au „POTENŢA” de Spiritualitate şi Simţire tot prin CHIPUL de Om, chiar dacă este „orb şi uitat” (că doar din CHIPUL de Om se generează Spiritualitatea de Suflet şi Simţirea de Trup, acestea ne-fiind de Sine, ci ca manifestare de ACTIV-Viu de CHIP de Om).

Să concretizăm CHIPUL de Om. 

„Să facem Om, după CHIPUL şi ASEMĂNAREA NOASTRĂ” (Facere 1, 26). Şi „luând DUMNEZEU Ţărână din Pământ, a făcut pe Om şi a SUFLAT în faţa lui SUFLARE de VIAŢĂ şi s-a făcut Omul Fiinţă Vie” (Facere 2, 7).

Relatarea Biblică este clară. DUMNEZEU Creează un CHIP deosebit faţă de celelalte Creaţii.
Cerul şi Pământul sunt Create printr-un ACTIV de CUVÂNT DIVIN: „ZICE şi se Face” (Facere 1), CUVÂNTUL ce Purcede LOGHII-Raţiunile şi pune în MIŞCARE HARUL-Energia DIVINĂ.

Omul este mai mult, „COPIE Creată” după CHIPUL direct al Lui DUMNEZEU, ce se caracterizează în primul rând prin „SUFLAREA DIVINĂ”, ce îl face pe Om „Fiinţă Creată VIE”. CUVÂNTUL este o Transmitere de o ANUNŢATĂ COMUNICARE, pe când SUFLAREA implică toată FIINŢA. În CUVÂNT este ACTIVUL, iar în SUFLARE este OGLINDIREA CHIPULUI ÎNTREG FIINŢIAL.

CUVÂNTUL se imprimă şi ca MEMORIE-POTENŢĂ, iar SUFLAREA este BAZA-VIUL din care se NAŞTE şi CUVÂNTUL. Omul nu este Raţiune-Memorial din care se Actualizează
CUVÂNTUL (cum sunt Spiritualitatea şi materialitatea), ci este CHIP din care se NAŞTE direct CUVÂNTUL şi din CUVÂNT apoi Raţiunile şi Memorialurile. Adam în Rai întâi „pune Nume” la cele Create de DUMNEZEU şi din acesta apoi formează şi însuşirile-Raţiunile-Memorialurile. Copilul întâi învaţă LIMBAJUL şi din acesta desfăşoară Raţiunile şi Memoriile.

Ca Antropologie strict Biblic-Creştină, ar fi:        
CHIPUL de Om Creat direct şi PERSONAL de DUMNEZEU prin TAINA SUFLĂRII Sale.
PECETEA-Înscrierea SUFLĂRII DIVINE pe CHIPUL de Om, cu un ARHEMEMORIAL DIVIN, acea SUPRA-CONŞTIINŢĂ în MODELUL căreia este Creat Omul, ca Fiinţă Creată Personală, cu DARURILE-Talanţii DIVINI, în care Fiecare Om se menţine ca CHIP indestructibil, chiar dacă are o manifestare schimbătoare.          
Pecetea Moştenirii-Înrudirii cu Părinţii, mediul Natural şi social.

În Crearea Fiecărui Om. DUMNEZEU ia „Ţărâna-Sămânţa Părinţilor”, că Omul-Urmaşul lui Adam are Dublă Naştere, din ACTUL direct DIVIN şi din Părinţii Lumeşti.
Deci Omul este un CHIP Integral Personal cu ARHEMEMORIALUL DIVIN şi un Memorial de Moştenire Pământească. CONŞTIINŢA-EUL-Personalul Fiecărui Om este în aceste Două
ÎNTIPĂRIRI Indestructibile, pe care apoi le „manifestă-deschide” în Propriu RĂSPUNS, în LIBERTATEA acestui RĂSPUNS.

Atenţie! Omul este Creat doar de ACTUL DIVIN-SUFLAREA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI ce se Împleteşte şi cu o CONTINUITATE de Părinţi Lumeşti, că orice Naştere implică această TAINĂ a CONTINUITĂŢII.

Omul nu este Creat nici din Sufletul şi nici din Trupul Părinţilor, ci doar din ACTUL DIVIN, care „LEAGĂ” CHIPUL Creaţiei Sale şi de o CONTINUITATE de Naştere a Lumii. Cele Create nu se pot „auto continua” din propria lor Fiinţialitate, ci doar prin ACTUL DIVIN şi prin PREZENŢA ACTUALIZĂRII ACTULUI DIVIN ce se CONTINUĂ la nesfârşit.

 

BIBLIOGRAFIE: Fragmente din volumul Chipul Omului – Avva Ghelasie Gheorghe

 

Articol propus de Anca Revnic

 

1 Comment

 1. Iodan 25 decembrie 2018

  Personal, văd o discrepanță între inspirațiile harice ale Părintelui, și stilul oarecum original de scriere. Ambundența cuvintelor cu majuscule îngreuiază perceperea mesajului, și nici gramatical nu-i corect.
  Cred că n-ar fi greșit, dacă s-ar încerca, înainte de a se posta, o corectare competentă, fără să se schimbe înțelesul conținutului.

  „Hristos Se naște, slăviți-L ! Hristos din ceruri, întâmpinați-L !, Hristos pe pământ, înălțați-vă !”

  LA MULȚI ANI și SĂRBĂTORI FERICITE !

  Răspunde

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *