LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Pentru părintele duhovnic

Share

Când păcatul nu atinge fără echivoc plăcerea interzisă, el poate lua şi forma virtuţii. Doar cufundându-te în plâns sau în liniştea bisericii descoperi adevărul despre mizeria în care a căzut, poate, sufletul tău. Atunci eşti în stare a rosti, ochi în ochi cu Hristos din icoană:

-Doamne, scapă-mă de păcatul meu!

Chiar dacă duhovnicul tău întârzie. Chiar dacă vine dintr-un sat îndepărtat, iar cursele în ajun de unu mai nu mai circulă. Important este ca sufletul tău să tânjească la el, să se roage pentru el, căci în această rugăciune ispita de care vrei să scapi nu se mai poate strecura.

A rămas atât de puţin timp până la Sfintele Paşti şi lupta de a nu cădea iarăşi este grozavă, căci fără rugăciunea dezlegării din urma sfintei spovedanii nimic nu poate opri urgia ispititorului, iar tu singură eşti o biată fiinţă, mult prea slabă să lupţi cu viclenia demonică.

Începe slujba Sfântului Maslu. Au sosit cinci preoţi, dar părintele tău nu este printre ei. Este însă Însuşi Hristos, în fiecare sfântă evanghelie care se citeşte.

Cinci preoţi! Îl poţi ruga pe oricare să te spovedească, de ce nu îndrăzneşti să alegi unul şi să-l rogi să te dezlege de povara ta? Cum ar judeca însă Domnul această părăsire, această schimbare a smeritului tău duhovnic?! Pe lângă multele feluri de frivolitate pe care le-ai experimentat de-a lungul vieţii tale, mai rămâne să te faci vinovată şi de frivolitatea duhovnicească!

Găsesc rugăciunea pentru părintele duhovnic, compusă de arhimandritului Sofronie:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru duhovnicul meu, ales de Tine, să poarte povara păcatelor mele înaintea Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui ceresc. Iartă-i toate greşelile, pentru dragostea lui şi jertfa stăruitoare, ca eu, oaia rătăcită, să pun început bun de pocăinţă.

Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit prin păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga răbdare, pacea şi mulţumirea sufletească. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care pogoară de la Tine, Împăratul Luminii!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide slava cerului şi plouă peste duhovnicul meu belşug de har şi bogată milă. Odihneşte în el pururi şi revarsă asupră-i mulţimea îndurărilor Tale.

Maica Domnului, protejează cu puternicul tău acoperamânt pe duhovnicul meu, izbăveşte-l de toată ispita sufletească şi trupească, tămăduieşte-l, curăţă-l, întăreşte-l în sănătate.

Cuvioase părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu.

Cele nouă puteri cereşti, sfinţilor români, mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase a căror sfântă pomenire se face astăzi, rugaţi-vă lui Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe părintele meu duhovnic. Amin.Amin.Amin.

Poţi rosti această rugăciune, chiar dacă nu ai încă un părinte duhovnic. Ea ţi-l va aduce aproape şi, în curând, îl vei găsi. Minunată va fi viaţa ta după aceea!

 

 

Elena Frandeş

VEZI SI:

Doxologia – Adulţii trebuie să se arate mulţumiţi de nota obţinută şi să-l laude pe copil pentru osteneala depusă, iar nu pentru că i-a întrecut pe ceilalţi copii, obţinând note mai mari ca ei. Un copil care, în ciuda eforturilor sale, nu reuşeşte să aibă rezultate bune la învăţătură, nu trebuie făcut să se simtă că nu valorează nimic. Capacitatea intelectuală nu este până la urmă decât unul din darurile naturale date de Dumnezeu. În general, societatea noastră îi încurajează pe cei care au calităţi intelectuale să se mândrească cu asta şi să-i considere pe ceilalţi drept inferiori. 
Radio Renașterea – Proiectul „Jucătorii spun NU mirajului primului consum”În cadrul proiectului „Jucătorii spun NU mirajului primului consum!” desfășurată în Episcopia Sălajului, după finalizarea etapei de formare a consilierilor în adicții încheiată cu partea practică de simulare a unei sesiuni de consiliere http://radiorenasterea.ro/pages/article.php?id_link=1311 
Ieromonah Petru Pruteanu – Spiritele se încing, de aceea şi poziţiile trebuie concretizate:
Claudiu BALAN, Ortodoxia Tinerilor – Astăzi punem început bun unei noi campanii sau serii de articole, în care vom publica texte care vor cuprinde studii teologice, comentarii și traduceri. Ne dorim ca „Theologica” să delimiteze oarecum spațiul în care voi, cititorii noștri, puteți citi articole teologice profunde, mai elaborate, dar și mai lungi, care necesită un timp mai mare de studiu si de atentie. 
Vremuri vechi şi noi – În data de 14 noiembrie, Episcopia Giurgiului, Parohia Bună Vestire din mun. Giurgiu, revista „Familia Ortodoxă” şi Asociaţia Ortodoxia Tinerilor a organizat o conferința cu tema „Drama tinerilor aflați între abstinență şi concubinaj” la care a fost invitat domnul Virgiliu Gheorghe, doctor al Universităţii Aristotel din Tesalonic şi autor al mai multor cărţi. 
Radu Catalin Ignat – Luptand cu dependenta de droguri, Editura Areopag , Bucuresti, 2012 
Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *