LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Siluan – Simonopetritul

Share

„Dumnezeu nu se uită la fapte, ci la dragostea cu care au fost făcute. Nu e nimic mult, când oamenii iubesc puţin; aşa cum nu este puţin, când oamenii iubesc mult”. (Sf. Vasile cel Mare)

Lumea aceasta a monahilor eeste o altă lume, care scapă ori­cărei cercetări, pentru că ea este de fapt o viaţă tainică, o viaţă în Hristos. Ce poţi spune fără de greş despre o viaţă esenţialmente interioară?
Nu pot şti şi vorbi prea multe nici despre părintele Siluan de la Simonos Petras (ştiu doar că atunci când a dispărut liniştea, o dată cu apariţia turismului religios, a părăsit şi el Mânăstirea Megalis Meteoras şi s-a retras aici), dar pot să spun că are şi dăruieşte o mare bucurie atunci când întâlneşte un frate creştin!
Anul trecut am mas la mânăstirea de pe piatră şi, după ce mi-am desfătat auzul cu cântările simonopetrite de la vecernie, am plecat grăbit pe drumul spre Daphni ca să fac câteva fotografii în lumina amurgului. Lângă peştera Sfântului Simeon, gheron Siluan mânca o smochină şi m-a poftit şi pe mine, dar altă smochină n-avea. L-am refuzat politicos şi i-am explicat că mă grăbesc să prind câteva imagini cu Simonos Petras la apusul soarelui. Înainte de a pleca, însă, i-am promis că mă voi întoarce negreşit pe la el. S-a bucurat ca un copil de făgăduinţa mea şi abia am apucat să fac câţiva paşi că l-am şi zărit cum se căţăra în smochin cu rasa suflecată! Tot mergând pe meandrele drumului şi căutând noi perspective asupra mânăstirii, n-am simţit cum a trecut timpul şi m-am depărtat destul de mult de peşteră. Părintele plecase la chilie demult, dar, lângă marginea drumului, îmi aşe­zase frumos, pe câteva frun­ze, cinci smochine ­coapte!…
Vorbind cu el, mi-am dat seama că bucuria şi pacea sufletului sunt semne vădite ale harului divin prezent în om. Într-adevăr, călugăr în­seamnă chip frumos! De­părtat de lume, acest ucenic al Domnului iubeşte oamenii ca pe sine însuşi. Poate chiar mai mult decât pe sine, pentru că el a mâncat doar o smochină luată de pe jos, pe când mie mi-a dăruit cinci, culese din smochin!
Ce poţi spune despre un monah liber de patimi şi răutate?…

George CRASNEAN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *