LOADING

Type to search

Marii duhovnici ai neamului

Singura cale de a te face înțeles

Share

Singura cale de a te face înțeles și de a înțelege rămîne dragostea. Nu ne va ajuta nici mintea ascuțită dăruită unuia sau altuia de Bunul Dumnezeu, nici multa pricepere dobîndită prin citirea cărților. În această vreme mulți se vor rătăci de la adevăr, tocmai dintre cei care le scriu și le vorbesc, din pricina înmulțirii cuvintelor. Și doar cei care vor lua totul cu dragoste, purtînd sarcina celuilalt și bolind pentru întregimea Bisericii împreună cu mădularele vătămate, se vor face trîmbițe ale lui Hristos și se vor mîntui pe sine și pe alții.

Pr. Savatie Baştovoi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *