LOADING

Type to search

Editoriale

Babilonia lui Nabuco

Share

Atunci când mintea omului trăieşte în concubinaj cu păcatul toate acţiunile lui se subordonează acestui fapt care devine pentru el ceva firesc şi orice încercare de a-i arăta că greşeşte nu face decât să-l înverşuneze şi să-l asmută împotriva celor care nu-i împărtăşesc convingerile.

 

O mulţime de bărbaţi ,femei şi copii au venit din toate colţurile ţării ca să admire festivalul dezmăţat de la Mamaia.Iniţiatorul nu s-a sfiit să-şi exprime intenţia şi crezul:”Babilonul (scuzaţi licenţa)prin curvăsărie a înflorit”. Un motiv bun pentru a “promova litoralul şi ţara”.

 

Ca să vezi unde-i soluţia pentru a scoate turismul românesc din criză şi cine era ingeniosul !

Pe lângă mizeria care se lăfăie pe străzi şi bileţelele “fierbinţi” plasate pe trotuare,pe parbrizele maşinilor sau în vitrine mai era nevoie de o defilare neruşinată unde “găinuşe”ameţite de un vedetism de proastă calitate îşi arată poponeţul că de altceva nu dispun ,dirijate de un individ cu tupeu  care în loc să-şi vadă de treaba pentru care îl plătesc cetăţenii,îşi consumă fanteziile în piaţa civică pe bani publici.

 

Cum poate înflori un oraş prin desfrânare nu merită să-l mai întrebăm pe “isteţul” cu ideea legată de bonusul mai-marilor săi dar problema care se pune în acest caz este una de etică şi dacă nu-i prea mult,de implicare în a gestiona viaţa spirituală a unor creştini care s-a întâmplat să vieţuiască tocmai pe pământul cel mai frământat şi mai plin de jertfă martirică din tot cuprinsul ţării.

 

Într-un oraş care se laudă cu patronatul a doi mari ctitori de Creştinism universal – Sfântul împărat Constantin şi mama sa Elena şi care adăposteşte moaştele Sfântului Pantelimon – doctor fără de arginţi ,acest festival care promovează promiscuitatea în rândul populaţiei mai poate fi realizat?

Dimpotrivă ! Ar fi de aşteptat ca viaţa cetăţenilor să decurgă în spiritul credinţei ortodoxe ,bazată pe respectul faţă de jertfa înaintaşilor şi faţă de valorile spiritual-morale care au făcut ca ţara  şi poporul nostru să răzbească prin toate vitregiile istoriei.

 

Slujirea acestor Sfinţi martiri şi mărturisitori n-a însemnat doar vorbe înşirate pe hârtie sau declamate pompos în adunări pentru agonisirea slavei omeneşti, a fost cu adevărat slujire întru Hristos pentru care s-au învrednicit de binecuvântări duhovniceşti.

 

Ţinutul Dobrogei,adânc încercat în istoria sa,a fost altar de jertfă pentru mulţi dintre locuitorii săi care nu şi-au întinat sufletele,mintea sau trupurile cu ispitele amăgitoare ale lumii preferând să moară decât să facă pe placul tiranilor idolatri.Jertfa lor a fost posibilă pentru ca noi să ne putem închina în pace Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi tot din mâinile noastre o va cere Dreptul Judecător.

 

Cât de trist este să vezi ce se petrece astăzi pe acest meleag scăldat în sânge de martiri mai vechi sau mai noi dar şi mai trist este să speri că cineva cu autoritate (bisericească eventual) să ia atitudine pentru a stârpi răul iar aceasta să nu se întâmple!

 

Oare locuitorii acestui oraş iubit odinioară dar aflat acum într-o postură îndoielnică n-au nici un cuvânt de spus?Celor care au o anumită experienţă de viaţă şi o vârstă a cărui final le pune mai degrabă problema mântuirii decât pe cea a bunăstării le-ar plăcea ca oraşul lor să se transforme într-un imens lupanar şi să-şi vadă fetele înregimentate sub sceptrul unui Nabuco care-i priveşte trufaş de pe acoperişul carului său triumfal ?

 

Degeaba facem procesiuni cu moaştele Sfinţilor dacă după ce le aşezăm la locul lor ne reluăm vechile obiceiuri şi nimic nu se  schimbă în atitudinea şi-n inima noastră!

 

Sfinţii tocmai asta au făcut:au strigat numele Domnului în faţa vrăjmaşilor Lui care erau idolatri şi aveau măcar scuza de a nu-L fi cunoscut pe Hristos.Noi spunem că-L cunoaştem şi-I slujim dar atunci când suntem ispitiţi dăm înapoi şi ne facem că nu ştim ce se petrece pe planeta intereselor meschine.

Vine Europa la noi!

 

Te întrebi la ce vin roiurile de muşte pe litoralul românesc când Occidentul e plin de libertăţi şi posibilităţi de manifestare a oricărui viciu? Ehei,unde găseşti ieftinătate mai apetizană ca în România şi toleranţă mai cuprinzătoare decât în legile şi-n sânul ei şi viaţă de noapte dusă până la extrem !

Aici se exploatează la maxim tot ce poate fi vândut şi cumpărat iar  lipsa unor legi care să stabilească nişte limite precum şi absenţa opiniei publice  fac din acest loc raiul a toată scursura lumii căci unde-i stârvul acolo se adună vulturii şi n-are cine să-i alunge.

 

Orbiţi de pofta de înavuţire grabnică şi cu orice preţ cei care au puterea de a decide nu mai văd poporul pentru care sunt puşi să lucreze nici adevăratele nevoi ale lui ,ci doar oportunităţi şi facilităţi prin care să-şi atingă scopul.

 

Şi totuşi nu de la aceştia aşteptăm noi,creştinii să se îngrijească de sufletele copiilor noştri.

 

Ar fi o închipuire  naivă dacă-mi doresc ca acestor festivaluri deşănţate să li se opună procesiuni religioase în care Biserica (preoţi,ierarhi şi credincioşi) să-şi arate astfel dezacordul faţă de aceste manifestări nedemne pentru a trezi în conştiinţa cetăţenilor sentimentul apartenenţei la Trupul sfânt al Lui Hristos ale căror mădulare sunt?

 

Doar mărturisim acelaşi Adevăr în slujba căruia s-au aflat şi Sfinţii : Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare,Spiridon al Trimitundei,Nifon al Constantinopolului şi alţii care au avut curajul de a-i înfrunta chiar şi pe împăraţi şi ieşeau pe străzile oraşelor în fruntea credincioşilor pentru a apăra Biserica de idolatrie,de arianism,de iconoclasm şi de alte erezii care o ameninţau.

 

Dacă-şi închipuie cineva că acum n-avem motive de îngrijorare şi că diversele sminteli apărute în viaţa creştinilor sunt doar divertismente nevinovate se înşeală.Să vezi cât de mare se face cuibul de viespi dacă-l cocoleşti şi treci pe alături !

 

Creatorul a poruncit pământului să zămislească iarbă de mâncare pentru oameni şi animale. O fi prevăzut că aceştia se vor asemăna la un moment dat ,de aceea şi spune Proorocul : Omul în cinste fiind n-a priceput ;alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte  şi s-a asemănat lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *