LOADING

Type to search

Editoriale

Cald şi drag

Share

Ca o bună gospodină , iarna se pregăteşte să-L întâmpine pe Domnul. Mai întâi a dereticat prin odăi. A spălat bine geamurile ca să le poată împodobi. Peste noapte s-au ivit flori de ghiaţă, copaci, zâne, dar dimineaţa soarele a rupt vraja. Şi ce dacă? Noaptea următoare le va ţese iar, năstruşnica! Uşurel, fără zgomot, a trecut în grădină. Aici a tot meşterit: ghirlande, clopoţei, horbote fine de promoroacă, mantii strălucitoare. Decor de poveste. Dar unde-i povestitorul? A început apoi să cearnă şi a cernut făină albă pentru colăcei zi şi noapte, într-una. În lumina lunii a aşternut poteci poleite ca să vină Maica-Fecioară la peştera din Bethleem şi să se împlinească proorocia: ”Şi tu, Bethleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

Lerui, Doamne, Ler! Deschide-te uşă, aprinde-te inimă de focul credinţei căci iată, vine Domnul să mântuie pământul!

Şi steaua-n cer strălucea, drumul Maicii lumina…

“Nalt e cerul şi adânc, Maica leagănă un prunc” Bine-ai venit, Doamne! O, smerenia Ta cum ne mai doare! O mână de paie Ţi-a fost aşternut şi-un capăt de iesle, culcuş. Numai atât ai vrut pentru Tine, dar nouă ne-ai dăruit atât de mult! Ce să-ţi mai cerem noi, nevrednicii când Tu ne-ai dat totul? Te-ai făcut pentru noi ofrandă cerească, jertfă de răscumpărare, pricină de împăcare, bucurie luminată, pace binecuvântată. Învaţă-ne să primim şi să ne bucurăm de darurile Tale şi ne ajută să facem din ele scară pe care să ne suim la Tine! Ca să nu ne abatem gândul spre dorinţe deşarte, ci să ne amintim mereu de bunătăţile Tale spunând împreună cu poetul: ”Sărac ne-a fost dar cald şi drag în casă-ne, Crăciunul”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *