LOADING

Type to search

Editoriale

Cateheze pentru contemporani (XI)

Share

* Mai bine să ajungem în Rai cu trei ani mai devreme, decât cu o secundă prea târziu. Necuratul vrea să ne dezarmeze spiritual:
1. Mai întâi, încearcă să ne ofenseze (să ne inducă frica).
2. Apoi, urmează scăderea încrederii în valorile pe care le respectăm (apar tristețea și singurătatea).
3. Și, pe cât posibil, necuratul vrea să genereze ură, în locul dragostei firești (cea mai urâtă boală este necredința).
4. În final, cel fără arma Crucii este distrus (cei ce mor pe Cruce cu Hristos, aceia vor învia împreună cu El).

* Episcop al Cauzazului și al Mării Negre în secolul al XIX-lea, sfântul Ignatie Briancianinov dă mărturie despre experiențele ascetice:
1. Fără Hristos nu există sfințenie, ci doar nebunie.
2. Cea mai utilă trudă este rugăciunea.
3. Necazurile pot fi biruite.
4. Dumnezeu este întotdeauna cu noi.
5. Păcatul trebuie părăsit de la început, de când apare.
6. Nimic nu dă intrare atât de liberă la Dumnezeu ca lepădarea de sine.
7. Să nu ignorăm pericolul mâhnirii și al trândăvirii.

* Sintetizând, avva Talasie a găsit fericirea în Hristos. Iată câteva sfaturi ale sfântului libian:
1. Schimbarea în rău este cauzată de lipsa de regulă (cumpătare) în hrană, de schimbarea aerului (mutarea prea deasă din loc în loc) și de atingerea demonilor (prin patimi ne depărtăm de Dumnezeu).
2. Dacă urechea ta va asculta des cuvinte duhovnicești, mintea ta se va depărta de gânduri necurate.
3. Toți să îndrăznească a cere iertare, că și nepătimașii din pătimași s-au făcut nepătimași.
4. Nu poți învia în slavă, dacă nu te-ai îngropat în smerenie.
5. Dacă nu ești fericit, înseamnă că există o piedică între tine și Dumnezeu, un păcat nespovedit, o patimă care încă te muncește și nu te lasă să guști bucuria.
6. Dacă nu știi să te rogi, roagă-te așa: Doamne, nu știu să mă rog!
7. Nu există păcat de neiertat, în afară de cel nepocăit.
8. Cel mai frumos cuvânt este DA, dar cel mai folositor cuvânt este RĂBDARE.
9. Trei lucruri ne cere Domnul: credința de la suflet, adevărul de la limbă și înfrânarea de la trup.
10. Mintea slobozită de patimi vede lucrurile simple, atât în veghe, cât și în somn și nu mai este tulburată.

* Furtună aprigă pe Egee. Un tânăr își dorea să nu moară nebotezat. Un adolescent era aproape să moară înecat în apă, înainte să fie mântuit prin apă. Numele lui, Sfântul Grigorie de Nazianz[1]. Scapă de furtuna de pe mare, se botează și scapă și de furtuna ispitelor. Înrâurit de Duhul, explică:
1. Nu suntem în stare să înțelegem nici propria naștere, cum să înțelegem rațional nașterea din veci a Fiului?!
2. Să ne amintim de Dumnezeu mai des decât respirăm.
3. Credem că Hristos este Lumină, Dreptate, Sfințire, Răscumpărare, Înviere.
4. De la idoli, s-a trecut la Lege, iar de la Lege s-a trecut la Hristos: de la viața de aici s-a trecut la cea de dincolo.
5. Nu tot ce are un început are și un sfârșit: îngerii (au un început, dar nu vor înceta să existe).
6. Fără credință, nu există credință desăvârșită: să credem, dacă vrem să înțelegem.
7. Dumnezeu vrea să Îl iubim și ne-a creat pentru fapte bune, care sporesc iubirea.
8. Când boala păcatului s-a întins și a ajuns la culme, s-a simțit nevoia unui leac mai puternic, unui ajutor mai mare: Întruparea lui Hristos. Totul s-a făcut pentru vindecarea omenirii.
9. Cei care nu cred săvârșesc un păcat pe care nici diavolul nu îl face.
10. Semnele cuielor de pe mâinile și de pe picioarele lui Hristos, semne cu care nu a venit din cer, dar cu care s-a urcat la cer, sunt trofeele celei mai mari biruințe, sunt pecetea mântuirii.

* Sunt mulți oameni care au murit și au înviat: Domnus (înviat de Sfântul Apostol Ioan la Efes), Gad (înviat de Sfântul Apostol Toma în India), un idolatru (înviat de Sfântul Gheorghe), un călător (înviat de Sfântul Mina), un gal (înviat de Sfântul Martin), un desfrânat (înviat de Sfânta Agni), un tânăr (înviat de Sfântul Haralambie), un copil (înviat de Sfântul Iulian), un negustor (înviat de Sfântul Paladie), un băiat (înviat de Sfânta Evdochia), o fetiță (înviată de Sfântul Fanurie), un tată (înviat de Sfânta Irina), o mamă (înviată de Sfântul Neofit), un prizonier (înviat de Sfântul Censurin), un scamator (înviat de Sfântul Iacob), Sebastian (înviat de Sfântul Iason), African (înviat de Sfântul Foca), un păgubit (înviat de Sfântul Milicius), un prunc (înviat de Sfântul Iacov), un sfâșiat de fiare (înviat de Sfânta Teodora), un băiat de 13 ani (înviat de Sfântul Alexie), Zoia (înviată la Kuibișev), Ikskul (înviată în 1916), Claudia (înviată la Barnaul), Valentina (înviată în Crimeea), Olga (înviată la Constanța), A. (înviat în Oltenia)… Este sigur: învierea este sensul existenței. Hristos plutește cu cei ce plutesc!

* Ca să distrugi civilizația creștină nu este nevoie să distrugi Cartea, ci doar să încurajezi oamenii să nu o mai citească.
* Pentru fiecare ficțiune nocivă despre viitor, Dumnezeu a pus mii de străjeri care să păzească trecutul.

* Oamenii au ales două mii de ani să Îl asculte pe El, iar nu pe altul. Profeți falși au fost mulți, dar mesajul lor era total neinteligibil. Problema nu este să căutăm curiozități, ci să vedem cât de îndrăgită este învățătura aceasta eliberatoare: Dumnezeu vrea ca toți oamenii să dobândească viața adevărată. Să netezim calea Lui! Să nu fie între noi și El nici un obstacol, nici dealuri (munți de avere), nici prăpăstii (abisul depresiei)! Iată ce să facem:

 1. Cel ce are să dăruiască celui ce nu are.
 2. Să nu ne amestecăm în șiretlicuri.
 3. Să nu ne lăsăm păcăliți de cel viclean.
 4. Să ne simțim nedesăvârșirea si să ne străduim spre bine.
 5. În inimile noastre să fie loc doar pentru iubire.
 6. Dacă am primit această învățătură nouă, să nu o păstrăm pe cea veche.
 7. Dacă mărturisim că Dumnezeu este obârșia vieții noastre, să Îl punem mai presus de orice altceva.
 8. Pe nimeni să nu rănim, să nu înșelăm, să nu jurăm, să suportăm jignirile și să îi iubim pe toți.
 9. Să nu ne mai ocupăm deloc de aparențe.
 10. Să dăm Cezarului cele ce sunt ale lui (bani, muncă, avere), dar cele ce sunt ale lui Dumnezeu (sufletele noastre) să nu le dăm nimănui, decât lui Dumnezeu.
 11. Să nu facem nici un rău, chiar dacă invocăm numele binelui.

Marius MATEI

_____________

[1] Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântări teologice, Herald, București, 2000, p. 202.

Tags:
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

 • 1

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *