LOADING

Type to search

Editoriale

Credința care rezistă

Share
Dumnezeu nu îi alege pe cei desăvârșiți, ci îi desăvârșește pe cei care Îl aleg pe El.
Să ne fie frică doar să nu ne pierdem credința. Să nu ne fie frică de nimic altceva.
Să aducem cinstire numai lui Dumnezeu prin tot ceea ce facem și gândim.
Descoperind credința, avem – dintr-o dată – o altă perspectivă, nebănuită înainte.
Dumnezeu este singurul care ne poate oferi mai mult decât ne dorim noi.
Să ne rugăm cu mare atenție. A ne ruga fără atenție e ca și cum am coase de zor, dar fără ață.

Noi ne asemănăm cu o operă de artă: întotdeauna este loc de mai bine şi Dumnezeu promite să ne desăvârşească atâta timp cât mergem înainte prin credinţă, supunându-ne Lui cu încredere şi ascultare.

Aşa cum arată exemplul apostolului Pavel (Filipeni 4, 13), perseverenţa creştină încununată de succes nu depinde de situaţiile favorabile. La fel ca arborii din regiunile muntoase care rezistă de secole furtunilor, şi noi putem rămâne fermi în credinţă dacă suntem înrădăcinaţi în Hristos şi ne bizuim pe puterea pe care ne-o dă Dumnezeu.
Călăuziţi de înţelesul acesta neobişnuit al credinţei, care este, în ultimă instanţă, miezul ei autentic şi care angajează existenţial viaţa fiecărui credincios, devine mai uşor de înţeles de ce anume credinţa e situată deasupra celorlalte forme de cunoaştere şi înţelegere a realităţii.
Dincolo de această vedere mai presus de minte, prezentă în cazul credinţei, se situează dobândirea celor crezute. În ultimă instanţă, afirmă Sfântul Grigorie Palama, forma cea mai cuprinzătoare de înţelegere, vederea cea mai profundă şi mai cuprinzătoare a lumii, adevărata cunoaştere, care vede lumea şi viaţa drept transparente în raport cu Dumnezeu, este vederea celor nădăjduite, vedere proprie vieţii veşnice, modului transfigurat al existenţei omeneşti din Împărăţia lui Dumnezeu.
Credinţa deschide un orizont mai larg de înţelegere a lumii.
 
***
Singură cale pentru ca un tânăr să se păstreze curat într-o lume tot mai potrivnică lui Dumnezeu este cea de a trăi cât mai curând o experienţă personală a apropierii de Hristos!
În ciuda persecuțiilor, credința rezistă în provincia Zhejiang din China, unde au fost demolate 360 de biserici și peste 1.000 de creștini au avut de îndurat violențele forțelor de securitate.
Liderii creștini (Zhan Yingsheng, Zhang Zhi și Ye Wanjing) au afirmat că sunt gata să își dea viața oricând pentru Hristos.
Credința rezistă, pentru că Hristos nu poate fi înfrânt, precum Isis, Thor sau Vișnu.
***
Ieșire 16, 1: Credința rezistă, deși întreaga comunitate se revoltă împotriva lui Moise și a lui Aaron. Oamenii nu sunt satisfăcuți de propunerile celor doi profeți, dar nici nu au altă sugestie pentru ieșirea din impas. Dincolo de logica omenească, ascultarea de mesajul divin este întotdeauna singura variantă salvatoare.
Înfometați și înfricoșați, oamenii primesc un semn palpabil: mana. Această hrană euharistică îi salvează de la extincție. Dacă nu primim acest medicament divin multă vreme, crește puterea celui rău în noi.
***
Cu hrana terminată și fără apă, Moise avea de condus o mulțime de evrei simandicoasă, mulți furioși nerecunoscători față de ajutorul Domnului. Preferau mulți să se întoarcă în Egipt, să muncească, să construiască, să cultive cereale, să mănânce pâine și usturoi. Primirea manei îi împacă și stinge conflictul în cel mai pașnic mod cu putință.
Ce înțelegem de aici? Faptul de necontestat că pâinea noastră cotidiană este un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. Când ne încredințează o sarcină, ne asigură și resursele necesare îndeplinirii acesteia.
***
Ieșire 17, 1: Cei care cer semne și minuni nu au totală încredere în Dumnezeu. Cei care cred, în schimb, nu mai au nevoie de dovezi suplimentare. Credința rezistă doar dacă îndoiala dispare.
Ieșire 18, 13: Cine știe să asculte de Dumnezeu, precum Moise, știe să empatizeze cu oamenii și să împartă responsabilități.
Ieșire 19, 5: Dumnezeu este al fiecăruia și al tuturor. Cu toate acestea, El a decis să ofere direcția istoriei și maturizarea omenirii din interior, prin intermediul poporului ales.
Ieșire 20, 3: Dumnezeu nu poate fi înlocuit cu nimeni și cu nimic. Prezența Lui înseamnă totul, iar absența Lui din cauza respingerii noastre lasă un mare-mare gol. Dacă Dumnezeu nu ne ascultă într-o biserică, nu trebuie neapărat să schimbăm biserica, ci să ne schimbăm pe noi, renunțând cu adevărat și definitiv la toți idolii.
Ieșire 20, 5: Dumnezeu vede totul și va face dreptate. Cei care Îi aparțin să fie extrem de atenți, să nu își trădeze vocația. Decalogul a fost actual într-o societate primitivă, dar este actual și azi, într-o lume post-industrială, protejând viața umană și inspirând omenirea să acționeze în spiritul solidarității. Biserica stabilește astfel principiile de viețuire creștină, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, principii perfect valabile pentru secolul în care trăim.
Să ne asigurăm că nu trecem nimic cu vederea dintre cele esențiale pentru mântuire.
În mod obişnuit, mulţi dintre noi caută să acumuleze cât mai multe cunoştinţe lumeşti, profesionale, dar nu se străduiesc să dobândească cunoştinţe despre cel mai important şi esenţial lucru pentru noi, şi anume despre mântuirea noastră, scrie Serafim Sobolev din Sofia.