LOADING

Type to search

Editoriale

CRIZA EPISCOPIEI HUȘILOR SE APROPIE DE SFÎRȘIT

Share

În contextul creat de scandalul din Episcopia Hușilor, Sfântul Sinod şi Sinodul Permanent ale Bisericii Ortodoxe Române, reunite în zilele de 17 şi 18 august 2017, au aprobat cu unanimitate de voturi o serie de completări şi amendamente la Statul de organizare şi funcționare a Bisericii Ortodoxe Române şi la Regulamentul autorităților canonice disciplinare şi al instanțelor de judecată, mai ales privitoare la examinarea acuzaţiilor (sesizărilor), cercetarea şi judecarea ierarhilor. Constatându-se însă că parcurgerea tuturor etapelor statutare şi regulamentare noi privind desfăşurarea unui proces canonic bisericesc poate dura mai multe luni, fapt care ar prelungi foarte mult situaţia de incertitudine din eparhia Huşilor, Sinodul a sugerat, iar episcopul incriminat a înțeles (chiar dacă se consideră nevinovat) că este oportun să se retragă din slujirea arhierească şi să rămână în ascultare deplină faţă de Sfântul Sinod. „Conform hotărârii Sfântului Sinod şi a legislaţiei bisericeşti în vigoare, scaunul vacant al Episcopiei Hușilor va fi ocupat de un nou episcop, ales în termen de 60 de zile. Astfel, în data de 5 octombrie Sfântul Sinod se va întruni la București pentru alegerea noului episcop al Huşilor”, a precizat teologul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Recent, la deschiderea lucrărilor Sinaxei monahale mitropolitane a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, la Mânăstirea Putna, ÎPS Teofan a adus în discuție și situația critică din Episcopia Hușilor, unde tensiunile sunt foarte mari după scandalul cu episcopul acuzat de homosexualitate (și susținut încă de fosta sa camarillă), iar numărul credincioșilor care vin la slujbe începe sã scadă simțitor („Niciodată nu am mai avut în Biserică, într-o zi de duminică, 20 de oameni!”, mărturisește un preot local. „Vin la mine oamenii și mã întreabă dacă e adevãrat cã Episcopul viola copiii, iar una dintre credincioase m-a întrebat dacă, într-adevăr, toți preoții sunt homosexuali. E o situație îngrozitoare pentru noi. Nu mai avem credibilitate și asta e cea mai grea lovitură. Eu voi ieși la pensie nu peste mult timp, dar tinerii care vin… va fi greu să mai fie crezuți de oameni”).

Se pare că noul episcop, ce va prelua funcția deținută de Corneliu (Onilă) Bârlădeanul, va fi actualul Episcop al Europei de Nord, MACARIE DRĂGOI (nume vehiculat și la întrunirea Sfântului Sinod din luna august), care deunăzi și-a formulat atât de frumos crezul arhieresc: „Așa cum e familia mică, așa trebuie să fie și familia mare. Mie îmi place să spun că parohia sau comunitatea euharistică este «familia de familii» a credincioșilor, iar relația dintre slujitorul altarului și enoriași trebuie să fie o relație de folos duhovnicesc. Termenii de «părinte» și «mamă», de «frate» și «soră», de «fiu» și «fiică» în comunitatea euharistică nu trebuie să rămână la nivel formal, ci să capete conținut. Enoriașii sunt sufletele încredințate de Dumnezeu unui păstor, iar acest păstor va da seama de fiecare dintre ele dinaintea Tronului Judecății”, ceea ce amintește de cuvintele de odinioară ale unui ierarh-martir al locului, vrednicul de pomenire Grigorie Leu (asasinat mai târziu de comuniști), la desființarea Episcopiei (v. Cronica Hușilor, octombrie 1940): „Dacã inima voastrã nu se frãmântã cu adevãrat pentru pãcatele oamenilor, atunci și zidurile Bisericilor sunt reci, și chipurile sfinților de pe icoane sunt crunte, și clopotele sunã spart, iar lumânãrile par stinse”.

Credincioșii și cei mai mulți clerici din zonă privesc ca pe o adevărată binecuvântare posibila numire la Huși a Episcopului Macarie, care și-a îndeplinit exemplar misiunea în diaspora („Nu am auzit nimic rău despre el. Ne-am bucura dacă ar veni, avem nevoie de liniște și de sprijin”). Săptămâna viitoare vom ști dacă „Steaua Nordului” se va strămuta pe cerul moldav, risipind bezna lăsată în urmă de un episod sperăm izolat și trecător din istoria Bisericii noastre.

 

Lumea Credinței

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *