LOADING

Type to search

Editoriale

Crucii Tale, Doamne!

Share

„Crucii Tale ne inchinam, Hristoase, si Sfanta Invierea Ta o laudam si o marim!”

 

Parca mai ieri a fost noaptea de Inviere, cand rasuna cantarea de biruinta.

Acum, pe aceasta Cruce, urcam la Hristos ca pe o scara… 

Privindu-L pe Cel răstignit căci nu-l putem vedea altfel decât pătimind pentru păcatele noastre , cutremuraţi de marea Lui jertfă , de neasemuita Lui iubire care se aşterne la picioarele tuturor:  

 

Iartă-i că nu ştiu ce fac !

Crucea grea cu care Hristos a sfinţit Golgota ardea privirile celor care-L osândiseră pe nedrept de aceea a fost aruncată în groapa de gunoi a oraşului ca ultimă insultă adusă Mielului trimis în lume ca jertfă de răscumpărare pentru a scoate omenirea de sub influienţa  făcătorului de rele.

Pentru cei care vor să cunoască jertfa Lui Hristos şi să se închine marelui Său Pogorământ , Crucea s-a arătat din nou în lume căci lumina nu poate fi ţinută sub obroc.

A fost o vreme de împlinire a profeţiei Mântuitorului când n-a mai stat piatră pe piatră în Ierusalim şi de împlinire a altor profeţii vechi care arătau mânia Lui Dumnezeu asupra celor care-L văzuseră în persoana Mântuitorului dar nu-L primeau şi nu se pocăiau de vicleniile lor.

 

Tu, Doamne,  ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac!

Dar mila Lui Dumnezeu este nemărginită şi El veghează asupra credincioşilor Săi.

Aşa cum i-a scos din Ierusalimul asediat îi va scoate prin semnul Sfintei Cruci , armă asupra diavolului ,din mrejele stăpânitorului lumii.

Sfântul împărat Constantin şi mama sa Elena au fost luminaţi de Duhul Sfânt şi Crucea li s-a arătat făcându-se călăuză spre mântuire lor şi întregii creştinătăţi.

Scoasă din locul în care zăcuse mai mult de trei secole ,Crucea pe care Mântuitorul nostru a pătimit îşi dăruieşte razele de lumină şi harul celor care cred în biruinţa vieţii asupra morţii.

 

Cuvintele Domnului răsună profetic:

Cu acest semn vei birui !

Şi nu se adresează doar împăratului ci, nouă , urmaşilor noştri şi tuturor acelora care vor şti să se folosească de mijloacele pe care Dumnezeu le pune la îndemâna creştinilor pentru a se apăra de duhurile răutăţii de sub cer.

Cine vrea să vină după Mine să se lepede de sine să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie !

Crucea este semnul biruinţei binelui asupra răului întruchipat de cei care-L urăsc şi-L defăimează pe Hristos.

Pentru aceştia lemnul Crucii este considerat un obiect de ocară dar nu ştiu ei de cât ajutor se lipsesc şi cât de mult Îl mâhnesc pe Cel care S-a răstignit pe ea căci dacă şi-a iubit Crucea nu pentru El a făcut-o ci,pentru noi.

Creştinii cunosc adevărul care se vădeşte în minunile ce mărturisesc despre sfinţenia care învăluie lucrurile şi locurile pe care le-a atins Mântuitorul.

Încă de când se afla pe Golgota cu Iisus răstignit pe ea ,Sfânta Cruce făcea minuni spre încredinţarea popoarelor că Nazarineanul care potolea marea şi vânturile,vindeca orbii şi alunga demonii  este Hristosul,Mesia trimis de Tatăl ca să sloboade din legătura păcatului ,zidirea Sa.

Sfânta Elena a fost şi ea martoră a minunii săvârşite la aflarea Crucii care atinsă fiind de femeia moartă aceasta a înviat şi-L slăvea pe Dumnezeu.

Trebuie să fi făcut multe minuni şi acolo unde a fost răpită şi dusă ca pradă de război printre păgânii din Persia ca să vadă şi aceia şi să-L cunoască pe Dumnezeu. După ce s-a întors în locul unde fusese reazem picioarelui Domnului , Sfânta Cruce şi-a reluat locul de cinste şi s-a aşezat spre închinare căci închinarea se cuvine numai Împăratului.

Sfânta Cruce ne apără de rele prin semnul cu care suntem pecetluiţi încă de la Botez şi pe care-l facem asupra noastră sau asupra obiectelor şi a locurilor în care ne aflăm.

 

Privegheaţi şi vă rugaţi !

Ne spune Mântuitorul căci vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare.

Pentru că nu preţuim  îndeajuns sceptrul Lui Hristos  prin care lumea s-a mântuit.

Izvor de tămăduiri, păzitoarea pruncilor, apărătoarea deznădăjduiţilor, semnul adevăratei bucurii, dătătoarea darurilor Duhului, liman neînviforat al celor care călătoresc pe mare, păzitoare a creştinilor, uşa tainelor, doctorul celor ce bolesc.

 

Crucii Tale, Doamne, cum putem să-i mulţumim noi, nevrednicii ? 

Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up