LOADING

Type to search

Editoriale

Dumnezeu a creat lumea

Share
Frumusețea este însemnul lui Dumnezeu pe creație, scrie Henry Thoreau. Doar Inteligența poate crea inteligență. Creația este o lucrare completă, Creatorul nu a uitat nimic. Narațiunea biblică nu este o fabulă pentru copii, este adevărul salvator.
Este ușor să ataci și să distrugi un act de creație. Este mult mai dificil să faci unul. Albert Camus scrie că omul își dezvoltă gustul pentru nenorocire. Dar Dumnezeu l-a creat pe om nu pentru nenorocire, ci pentru desfătare.
● Dumnezeu l-a făcut pe om bun şi după chipul Său, adică într-o adevărată dreptate şi sfinţenie, pentru ca el să-L cunoască în mod corect pe Dumnezeu Care l-a creat, să-L iubească din inimă şi să trăiască împreună cu El într-o comuniune veşnică şi fericită, pentru a-L lăuda şi proslăvi.
Biblia descrie o succesiune de evenimente care au avut loc pe parcursul celor șase zile ale creației:
Ziua 1: Dumnezeu a făcut ca lumina să ajungă pe suprafața pământului, rezultând ciclul noapte-zi.
Ziua 2: Dumnezeu a format o întindere, un spațiu între apele de pe suprafața pământului și cele de deasupra.
Ziua 3: Dumnezeu a făcut să apară uscatul. De asemenea, a creat vegetația.
Ziua 4: Dumnezeu a făcut ca soarele, luna și stelele să devină vizibile de pe suprafața pământului ca surse de lumină.
Ziua 5: Dumnezeu a creat viața acvatică și creaturile zburătoare.
Ziua 6: Dumnezeu a creat animalele terestre și primii oameni.
La sfârșitul celei de-a șasea zile, Dumnezeu S-a odihnit, adică a încetat să creeze.
A creat Dumnezeu lumea în decurs de miliarde de ani?
Ideea despre milioane și miliarde de ani pur și simplu nu se găsește nicăieri în Sfânta Scriptură; este un concept provenit din afara Scripturii.
● Nu există un fir de iarbă, nu există culoare în această lume care să nu aibă scopul de a ne face să ne bucurăm.
☆ Dumnezeu salvează creația Sa de la pieire. Cine vrea să trăiască precum Fiul Lui?
***
Existenţa lui Dumnezeu nu derivă de la altcineva, scrie Keith Ward. Nu putem gândi strict material: dar pe El cine L-a făcut? Discutăm despre limita capacităţii intelectului uman. Mintea finită nu poate înţelege deplin natura internă a necesităţii şi a valorii. Suntem creaţi după chipul Său: ne putem face o idee despre explicaţia finală, absolută. Mai presus de orice explicaţii, se impune o stare! Pentru atei, aceste principii creaţioniste sunt doar nişte jocuri de cuvinte. Dar nu e vorba nicidecum despre o metafizică lipsită de conţinut: Suntem lămuriţi de ce este cerul albastru!
● Dumnezeu este explicaţia finală, absolută a universului. Keith Ward Îl numeşte “un fel de rezervor fără limite pentru toate posibilităţile”. Lucruri individuale iau naştere din acest ocean al posibilităţilor, dar, spre deosebire de geneza babiloniană, iau naştere prin cunoaştere conştientă şi opţiune. Dumnezeu este veşnic: nu poate fi adus la viaţă (nu există un timp în care El să nu fi fost), ci El Însuşi e condiţia necesară pentru ca totul să ia fiinţă.
Natura umană este chemată la îndumnezeire, dar colcăie în pervertiri, în urma amăgirii şarpelui din Grădină (a dragonului haosului).
La originea tuturor e Unul Dumnezeu: nu avem ce reproşuri să Îi facem!
● Dumnezeu nu începe nici o minune fără să o termine. Nu este adevărat că omul încetează să creadă și să spere, este doar o capcană ca el să înceteze să mai iubească.
Chiar dacă Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea, scepticii să stea liniștiți, Și-a terminat lucrarea.
Simultan, Dumnezeu ascultă miliarde de rugăciuni. Aici nu stai la coadă pentru audiență. Te primește imediat, din secunda în care te-ai hotărât să Îl cauți. Și El e foarte punctual, foarte fidel și nu te dezamăgește niciodată. El este singura noastră Lumină.
● În Dicționarul vieții veșnice, Sfântul Nicolae Velimirovici scrie că nu am fost creați ca să trăim în lux. Aceasta este învățătura de bază, cheia care deschide celelalte taine dumnezeiești. De ce a creat Dumnezeu lumea? Nu ca să trăim în lux, nu ca să slujim lui Mamona (Matei 6, 24). Dumnezeu ne cere minima bunăvoință de a recunoaște că El este Creatorul. Lumea nu s-a ivit de la sine – scrie sfântul sârb – nici nu a fost creată de diavol. Orice altă opinie aduce multă întristare și multă teamă. Dumnezeu, Cel care a adus începutul, va aduce și sfârșitul acestei lumi și fericirea din viața de după moarte.

Creatorul dorește ca întreaga creație să devină Biserică, staulul unde lupul nu intră.

● În cartea Primejdia mărturisirii, Nicolae Steinhardt scrie că misterul creației este pretutindeni, numai că nu știm să îl adumelcăm. Soluția este să învățăm, nu să renunțăm.
●  C.S. Lewis, în Ferigi și elefanți (p. 110), scrie că Dumnezeu a introdus carantina atunci când a creat planetele la distanțe foarte mari între ele, pentru a împiedica orice infecție spirituală a unei specii căzute.
● Despre creație scrie și Sorin Mihalache, în primul volum din Lumina celui nevăzut: Timpul e relativ, pe Pământ chiar trece mai repede: dacă dintre doi gemeni unul călătorește în spațiu, cel rămas acasă îmbătrânește mai repede. Miuonul este o particulă elementară cu timpul de viață foarte scurt (2 microsecunde), dar suficient ca să își realizeze menirea (are 600 m de parcurs). Fotonul (particula luminii) nu înregistrează în nici un fel trecerea timpului. Luate separat, Na și Cl sunt nocive, dar împreună formează sarea. Dacă o piatră nu poate trece de un geam fără să îl spargă, un electron poate depăși o barieră energetică, trecând prin ea.
● Lumea nu este numai o operă a lui Dumnezeu, ci și un argument incontestabil al existenței Lui (Psalmul 18, 1). Creația ne ridică cu gândul la Creator. Dumnezeu le-a creat pe toate frumoase și a așezat în inima omului veșnicia (Ecclesiastul 3, 11).
Dumnezeu l-a creat pe om fără păcat și astfel El nu este autorul păcatului sau autorul păcătoșeniei și a nenorocirii noastre.
● Ce așteaptă Creatorul de la noi: să recunoaștem măreția binecuvântărilor pe care le-am primit și nevrednicia noastră de a fi făcuți părtași la astfel de favoruri. Din iubire am fost creați și în iubire rămânem și creștem necontenit.
Despre minunile creației scrie Sfântul Vasile cel Mare în Omilii la Hexaemeron și la Psalmi (652 de pagini):
1. Cel dintâi cuvânt al lui Dumnezeu a creat lumina, a risipit întunericul, a pus capăt tristeţii, a veselit lumea, a adus dintr-o dată, peste toţi şi peste toate, privelişte veselă şi plăcută.
2. Să lăsăm ideile filosofilor profani (evoluționiștii de azi) pe seama celor din afară de Biserică, iar noi să ne întoarcem la învăţătura Bisericii.
3. Să mărturisim neputinţa noastră, ca să nu se creadă că măsurăm cu mintea noastră măreţele creaţii ale Creatorului.
4. Dumnezeu nu a făcut pământul pe jumătate, ci în întregime.
5. Să admirăm înțelepciunea Creatorului!
6. Cuvântul lui Dumnezeu străbate întreaga creație.
7. Șederea actuală este temporară, în speranța mutării într-un loc mai bun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *