LOADING

Type to search

Editoriale

Fără griji lumeşti de Probojenie

Share
 

Faţa la schimbat, vă rog! Dar nu un alt make-up, ci o transfigurare… Pe Tabor, trupul Lui Hristos este străbătut de lumina propriei dumnezeiri. Genial, Sofian Boghiu: apostolii se conving că Învăţătorul nu e doar un om al lui Dumnezeu, ci Dumnezeu adevărat. Ce înţeles are pentru noi?

Lumina taborică este lumina neapropiată în care locuieşte Dumnezeu. Este lumina dragostei cereşti, lumina slavei dumnezeieşti. Nu este nici un dubiu, confirmă Sofian Boghiu: Hristos avea necontenit această lumină în El. Şi încă un lucru important: nu e o lumină de împrumut! Pentru Hristos, nu există porţi închise. El pătrunde peste tot. Deci, şi în noi. Să Îi facem loc.

Citeam la Vasile Vasilache despre lumina Crucii din catedrala din Copenhaga (căutaţi, e interesant!). Lumina lui Hristos este lumina sufletească pentru noi. Este o luminare a gândurilor noastre. Părinţii Ortodoxiei desleşesc taina: „Hristos Se schimbă la faţă, nu luând ceea ce nu era, nici preschimbându-Se în ce nu era, ci arătând ucenicilor ceea ce era, deschizându-le lor ochii şi făcându-i, din orbi, văzători”.

Deschide, Doamne, inima mea pentru Legea Ta! Toate pornesc de la Tine: drept aceea, doar Tu trebuie să fii lăudat pentru toate. În zi de sărbătoare, să căutăm calea păcii descrisă de Toma, născut în Kempen (lângă Dusseldorf):

1. Nevoieşte-te să faci voia altuia.
2. Alege ce este mai puţin.
3. Caută locul cel mai de jos şi fii supus.
4. Roagă-te să se împlinească voia lui Dumnezeu în Tine.
Şi continuă „misticul”: Luminează-mă cu lumina făcliei lăuntrice şi îndepărtează din lăcaşul inimii mele tot întunericul. Varsă harul Tău peste mine, toarnă roua cerească în inima mea. Pacea Ta e cu cei smeriţi şi blânzi la inimă. Dacă Te voi asculta şi voi urma glasul Tău, voi putea să mă bucur de multă pace.
Încredinţează-te din toată inima voinţei dumnezeieşti, fără să cauţi la cele ce sunt ale tale, aducând mulţumiri şi la bine şi la rău. Rogu-Te, Preasfinte Dumnezeul meu, scapă-mă de grijile acestei vieţi, ca nu cumva să mă cufund în ele.
Ca să dobândeşti tot, trebuie să dai tot şi nimic să nu fie numai al tău. Părăseşte totul şi vei dobândi totul. Leapădă pofta şi vei găsi liniştea.
Ne îngrijim de suflet, nu de spirala „norvegiană” din imagine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *