LOADING

Type to search

Editoriale

În Mormânt, Viaţă !

Share

Oricât ar încerca unii să alunge din amintirea popoarelor trecerea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin lume nu vor reuşi deoarece urmele Lui sunt mărturii care nu se vor şterge în veac.Toate locurile sfinte au fost redescoperite prin facerea de minuni care de mii de ani se întâmplă şi nu contenesc să ne vorbească despre jertfa şi smerenia Lui. În vechime oamenii făceau mari sacrificii pentru a veni să se închine relicvelor sfinte şi mulţi au pătimit din cauza râvnei de a mărturisi credinţa în Hristos .Ierusalimul vorbeşte despre Mântuitorul cu toate ale sale chiar şi cu cele păgâneşti.Nu poate omul să cuprindă cu mintea  măreţia desăvârşirilor Lui şi după cum spune Evanghelistul  – în lumea aceasta n-ar încăpea cărţile în care s-ar scrie câte a făcut El pentru mântuirea neamului omenesc. Biserica Învierii şi a Sfântului Mormânt adăposteşte locurile de pe Golgota unde Mântuitorul a fost  întemniţat,batjocorit, răstignit,coborât de pe Cruce şi pus în Mormântul din care a Înviat spre slava Lui Dumnezeu şi pentru răscumpărarea noastră.Aceste locuri păstrează încă vie amintirea Lui şi vor păstra cât va fi pământul,vie şi nebiruită,cutremurătoarea jertfă a Fiului Lui Dumnezeu.Cine ar putea crede că El n-a suferit ca un om şi n-a răbdat chinurile şi batjocura pe care urâtorii binelui se întreceau să I le adauge? Cum altfel ar fi împăcat vrăjmăşia  dintre omul căzut şi Dumnezeu?Noul Adam – Dumnezeu şi om – a  dezlegat prin dragostea şi Patima Sa legătura blestemului care a adus atâta nefericire şi scădere neamului omenesc. Cei care ajung în Ţara Sfântă şi se roagă cu inimă curată primesc binecuvântarea Ierusalimului.Pot fi martori ai unor minuni care depăşesc înţelegerea omenească .Sângele Mântuitorului vărsat în timpul răstignirii înroşeşte şi acum stânca în care a fost înfiptă  Sfânta Cruce.Loviturile de ciocan cu care au fost bătute  cuiele în preacuratele Lui mâini şi picioare se aud în locul în care Iisus a fost ţintuit şi reverberează mereu pentru cei care vor să creadă căci mâinile Lui întinse pe Cruce ne îmbrăţişază cu iubirea Lui  nemărginită .Piatra pe care a stat Iisus după ce a fost cobotât de pe Cruce izvorăşte Mir ca să ungă  dorirea cea lină a credincioşilor veniţi din toată lumea ca să se împărtăşască de bucuria Sfântului Pogorământ. Nu exisă logică pentru aceste minuni sau explicaţie ştiinţifică.Doar aplecare a duhului şi dorinţă de a-L întâlni pe Acela care a venit să ridice păcatele lumii.Cei care-L caută Îl găsesc şi prin aceste semne ale trecerii Lui şi aud cum zornăie lanţurile cu care a fost legat şi pocniturile biciului care a sfâşiat Preacuratul Său Trup.Noi ştim că nu ne-a părăsit chiar dacă pentru păcatele noastre sufletul Lui a fost “mâhnit până la moarte”.Vine în fiecare an în “ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea”şi se pogoară în Mormânt pentru noi. Dar Mormântul nu mai rabdă să ţină în el ,Lumina şi strigă din inima Golgotei:” Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând!”Focul dumnezeirii se aprinde în Ierusalim umplând cetatea de semne şi minuni mai presus de fire ca să vadă tot omul şi să se lumineze de cunoştinţa Adevărului. După atâtea mărturii şi dovezi ale Proniei cereşti mai sunt creştini care pleacă urechea la vorbe de vicleşug strecurate perfid în inimile lor de cei care nu numai că nu-L cunosc pe Dumnezeu dar nici nu vor să-L accepte datorită mândriei şi a dorinţei de stăpânire.Multe informaţii mincinoase pe care aceştia le vehiculează sunt receptate de cei slabi în credinţă care încep să devină sceptici şi să pună sub semnul îndoielii  însăşi calitatea lor de creştin.“Savanţi”bine căptuşiţi cu motivaţii “ştiinţifice” se chinuie să găsească dovezi prin care dau veridicitate propriilor  teorii  scornite pentru a nega intervenţia Domnului în evoluţia omenirii. Aduc în prim-plan evenimente şi fapte ilustrate în Vechiul şi Noul Testament şi spun orice numai despre voia Domnului nu vor să spună căci ei nu cred în Hristos nici în Cel care L-a trimis. Atribuie totul unor”cauze naturale”iar Potopul,Plăgile,trecerea poporului Israel prin Marea Roşie,Minunile ,Patimile ,Răstignirea şi Învierea Lui nu-i impresionează nicidecum ci, caută nod în papura de pe malul Iordanului ca să ne facă să credem în “doxologia”lor şi să nu ne mai închinăm Sfintei Treimi. Şi-au făcut un obicei (cam prost) de a ne arăta în Postul Mare câte un mormânt în care zac oasele vreunui muritor (poate chiar creştin) dar după “înalta” lor ştiinţă “bată-l crucea om nebun” ar fi Iisus .Scotocesc pământul ca să-L pună pe Mântuitorul în mormântul lor şi astfel să ne înşele  spunându-ne că Hristos n-a Înviat, nu S-a Înălţat la Cer, n-a intrat la ucenici prin uşile încuiate, nu S-a schimbat la faţă , n-a trimis Duhul Sfânt peste Apostoli şi nici nu va veni să judece lumea. Mare-i Grădina Ghetsimani şi mulţi căţei vor să muşte din ea! Nu degeaba spune Domnul prin gura Proorocului:”Ai cugetat fărădelegea că voi fi asemenea ţie ;mustra-te-voi şi voi pune înaintea feţei tale,păcatele tale.”Nu trebuie să ne sperie nici să ne mire asemenea ispite şi sminteli doar Mântuitorul ne-a spus că acestea vor veni însă ca fumul se vor topi şi ca iarba ce se aruncă în cuptor .Nu ne mai trebuie dovezi ale dumnezeirii Lui Iisus pentru că El S-a înscris deja în fiinţa noastră.Caldarâmul Ierusalimului va mai fi călcat de paşii pelerinilor poate mulţi ani de acum încolo,cerul va acoperi “nebunia înţelepciunii omeneşti”multe alte posturi şi  primăveri dar Golgota va rămâne în veac piatra de poticnire a celor care au văzut şi n-au crezut.Pentru că “Tu ai urât Învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta!”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *