LOADING

Type to search

Editoriale

Întoarcerea acasă

Share

 

 

“…nimic necurat nu va intra în Împărăţia Lui Dumnezeu” ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Fiecare vârstă are curăţia ei .Pruncul este curat la suflet şi la trup.În inima lui încă n-a intrat nici o dorinţă nebună.El pe toate le crede pe toate le nădăjduieşte , iubeşte cu adevărat ,se dăruieşte total,se supune şi se smereşte.El îi vede pe îngeri şi pe Dumnezeu căci este inocent şi sărac cu duhul.În zâmbetul lui sălăşluieşte toată bucuria lumii.

Vârsta tinereţii poate fi curată atunci când tânărul cunoaşte Cuvântul Lui Dumnezeu şi-l urmează.Este şi o bătrâneţe binecuvântată care-l înnobilează pe om şi aşază pe capul lui cununa curăţiei.Toate valorile spirituale ,materiale sau morale sunt transmise din generaţie în generaţie de la bătrâni la copii.

Nimic însă nu ne garantează că vom ajunge să trecem prin toate vârstele.Orologiul poate suna oricând şi aşa cum ne aflăm în acel moment ,aşa ajungem înaintea Lui Dumnezeu.Întoarcerea “acasă”este condiţionată de modul cum ne-am chivernisit talantul.Acest dar al Duhului Sfânt ne-a fost pus în traistă la zămislire ca să avem “bani’de drum pentru toată viaţa şi să ne prisosească.Talantul se cuvine să fie bine drămuit ,înmulţit,împrumutat astfel încât de el să se împărtăşească şi ceilalţi.În acest mod fiecare va beneficia de darul celilalt şi se va îmbogăţi în inima lui de marea milă şi binefacere a Lui Dumnezeu.

Dar talantul,de cele mai multe ori, nu este folosit spre slava Lui Dumnezeu,dimpotrivă.Frumosul dacă-şi închină darul slavei deşarte îi poate sminti pe ceilalţi.De asemenea abilitatea cuiva de a lucra cu cifre îl poate îmbogăţi  şi tot la fel îi poate sărăci pe alţii.

Prin multă suferinţă a trebuit să treacă omenirea până când s-a găsit o fecioară curată “pruncă dumnezeiască de mai înainte aleasă”care şi-a închinat viaţa iconomiei Lui Dumnezeu prin cuvintele:” Fie mie după cuvântul tău”.

Închinarea îngerului ne arată că Maica Domnului era plină de dar “Bucură-te cea plină de dar Marie,Domnul este cu tine!..Pe lângă aceste daruri Fecioara Maria a adăugat altele:smerenia ,ascultarea ,rugăciunea făcându-se altar Duhului Sfânt.

Acum, în zilele noastre cu greu găseşti o fecioară cu adevărat curată.Duhul lumii a pătruns în toate firidele şi nici o inimă nu a rămas nepătată. Încă de mici copiii au parte de “hrană” otrăvită care-i face să nu mai simtă în ei dorul de Dumnezeu. Mulţi părinţi nici nu-i învaţă să se închine, ei înşişi nu ştiu să cinstească o icoană.

Maica Domnului ne-a dat exemplu de cum trebuie să fie copilăria. Noi nu putem înţelege cum o copilă orfană de ambii părinţi a avut atâta înţelepciune şi tărie sufletească încât să se abandoneze în voia  sorţii.Nu era uşor nici în acele vremuri când lumea era plină de cruzime şi nedreptate şi sabia atârna deasupra capului .Şi cu toate acestea în cetatea Nazaret o fecioară vieţuia ca îngerii. Nici un păcat nu i-a rănit inima,nici un gând viclean nu i-a umbrit chipul.Nu numai că nu s-a trufit pentru că a fost aleasă “mireasă dumnezeiască”ea s-a smerit mai departe: ”Iată roaba Domnului …” Şi smerenia Maicii Domnului împodobeşte Cerul. Îngerii o laudă, toate puterile cereşti o venerează ,iadul se cutremură.

Noi, oamenii am rătăcit drumul şi nu mai ştim să ne întoarcem acasă. Îmbătaţi de atâtea ademeniri necuvioase am vrea să mai gustăm din roşcovele care rodesc în grădina Tatălui dar cu cât dorirea noastră este mai mare cu atât fructu parcă se îndepărtează. Trebuie să facem şi noi ceva în privinţa asta ca să merităm inelul şi haina cea nouă.

Tot cerul a fost pus la lucru pentru noi ,toate ne întâmpină în cale pentru a ne arăta pe unde să mergem. Ştim că la capătul drumului se află fericirea .Maica Domnului a găsit-o şi toţi sfinţii s-au împărtăşit de ea .

Dumnezeu –Tatăl ne vrea acasă,Dumnezeu-Fiul ne-a răscumpărat cu scump sângele Său ,Maica Domnului s-a smerit pentru noi. Ce alegere vom face ?


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *