LOADING

Type to search

Editoriale

Invazia

Share

Viața dreptului Iosua ne arată că pământul făgăduit trebuie cucerit. Totuși, nu este vorba despre o invazie, ci despre o moștenire divină. Iosua apare pe scena biblică în pustiu, când Moise îl pune să conducă o armată împotriva amaleciților amenințători. Se poate spune că îi testează abilitățile, îl antrenează pentru dușmanii mult mai puternici care vor urma. Domnul le promite țara urmașilor lui Avraam (drepților), dar canaaniții idolatri nu vor să o părăsească, deși nu era a lor, ci o ocupaseră abuziv, prin forță. Pământul făgăduit este sacru, nu poate fi ocupat decât prin trimitere divină.

Nu este orice fel de țară, nu este pentru oricine să locuiască în ea, după modelul Raiului (numai cine merită ajunge acolo, ca o recompensă). Dumnezeu nu le dă voie idolatrilor să îi pângărească țara, așa că îi pedepsește prin mâna lui Iosua. Păgânii privesc acțiunea poporului ales ca o cotropire, când – de fapt – este o retrocedare firească. Evreii se întorc acasă după sclavia din Egipt. Dar casa fusese a lor și a rămas a lor, canaaniții sunt doar niște căpușe care au profitat de o împrejurare și acum nu vor să priceapă că nu se mai poate continua așa.

0000000

Înainte de moartea sa, Moise îl cheamă pe Iosua, îl încurajează, îi încredințează conducerea poporului și îi trasează misiunea de a recuceri țara ce le aparține. Când diavolul se instalează în casă, nu pleacă decât cu luptă. Orice pace sufletească vine după un război duhovnicesc. Răul trebuie gonit, nu pleacă niciodată de bunăvoie.

Sigur de reușită (neîndoindu-se de voia Domnului), Iosua ordonă trecerea Iordanului. Se repetă minunea despărțirii apelor (precum odinioară la Marea Roșie). Poporul traversează ca pe uscat, ca o încuviințare că toți fac parte din planul divin. Prima cetate cucerită este Ierihonul. Urmează celelalte, bucată cu bucată. Este nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu, Care oprește soarele în loc, până la victoria poporului ales.

Dincolo de faptul că se pricepe de minune să conducă oști, Iosua este trimisul lui Dumnezeu, Cel ce îi insuflă tactica și îi procură energia necesară pentru a câștiga. Poporul intră în posesia pământului promis, dar acum trebuie să facă efortul de a-l păstra. Dumnezeu le promite acest lucru, câtă vreme nu Îl vor părăsi.

Câtă vreme Dumnezeu este de partea lui Iosua, cei doi formează o majoritate, nici o alianță ostilă nu poate schimba raportul de forțe. Victoria lui Iosua este deplină. El poate număra toți dușmanii învinși. Iosua își duce misiunea la bun sfârșit, reușind o mobilizare fără precedent a oamenilor săi, o stare de entuziasm hrănită din harul divin.

Dumnezeu îi cere omului fermitate în lupta cu păcatul și în strădania de a cuceri Împărăția cea veșnică. Iosua este un model de virtute pentru orice tânăr, din orice secol. El (și toată casa Lui) a slujit toată viața Domnului. Răspunde cu credincioșie credincioșiei lui Dumnezeu. Este urmașul patriarhului Iacov, la a treisprezecea generație, din Iosif, Efrem, Beira, Șeer, Refah, Reșeh, Telah, Tahan, Ladan, Amiud, Elișama și Navi.

Cât de explicit este mesajul lui Iosua: nu vor fi nimiciți (pedepsiți în iad) decât cei ce încalcă Legământul! Dumnezeu vrea hesed (milă), nu jertfă de țapi. Așa cum Iosua a reușit să cucerească Ierihonul, omul este chemat să cucerească Raiul. Ierihonul este cel mai vechi oraș din lume. Este aproape de Iordan, la 10 km de Marea Moartă. La 204 m sub nivelul mării, pare o așezare scufundată, ca într-un beci transformat în saună gratuită. În Ierihon se coboară (vezi pilda Samarineanului milostiv) destul de abrupt. Spre Ierusalim se urcă.

Zidurile Ierihonului s-au prăbușit în exterior complet, astfel încât oamenii au putut să se cațere pentru a intra. Cam la fel se întâmplă și cu Cetatea Noului Ierusalim, ale cărei porți sunt deschise prin învierea lui Hristos. Doar că este o portiță îngustă, încape un om fără cămilă, fără averi, fără poveri, doar cu lumina din el.

Ierihonul a fost capturat în scurt timp. Asediații nici măcar nu își epuizaseră rezervele de grâne.

Marius MATEI

Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1
Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *