LOADING

Type to search

Editoriale

Minunea catapetesmei

Share

Îi ştim frumuseţea, căci spre ea ridicăm privirea, la orice Sfântă Liturghie, dar nu-i bănuim forţa de a respinge cele mai viclene atacuri satanice.
Uneori, o iconiţă închinată mult, în vreme de necaz, devine protectoarea celui care o poartă sau o ţine cu evlavie, în casă. Alteori, o simplă copertă de carte despre viaţa unui sfânt capătă puterea de a feri de rău pe cel care o ia cu sine, ca să nu piardă vremea pe unde are de umblat şi o tot deschide să citească. Dar cu cât mai puternic este acel concentrat de rugăciune şi har pe care îl crează mulţimea de icoane ale catapetesmei, purtând în creştetul ei Crucea Răstigniriii Domnului ?!
Catapeteasma bisericii Sfântul Pantelimon din Bucureşti s-a manifestat ca făcătoare de minuni chiar în vremea recentului incendiu (9 ianuarie 2012).
Această piesă uşoară din lemn a reuşit să respingă, prin forţa Duhului Sfânt impregnată în ea, turla greoaie aflată deasupra ei şi care s-a prăbuşit în interior, când focul a biruit-o. Catapeteasma bisericii Sfântul Pantelimon, lucrare minunat-aurită de arhitectură sacră, veche din 1875, a rămas intactă după această urgie, căci jărăgaia a trecut razant pe lângă ea, fără s-o clatine şi fără s-o aprindă. Doar Crucea Mântuitorului, aflată la 4 m înălţime, s-a desprins şi a căzut, fiind găsită în cenuşă după stingerea incendiului, fără nici un ciob lipsă.
De atunci, orice catapeteasmă aş privi, în orice biserică, am o senzaţie de Viu şi intens lucrător asupra pământului meu sufletesc; parcă ar vrea să-mi spună:
-Nu te teme! Nici un rău mai mare decât focul prin care am trecut nu poate să te pască. Gândeşte-te la mine, când arşiţa ispitei îţi va părea peste puteri. Voi fi una cu tine, dacă te hotărăşti s-o respingi. Nu te teme! Sunt mai puternică decât crezi.

Elena Frandeş

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *