LOADING

Type to search

Editoriale

Nici un calcul fără Dumnezeu

Share

În 1795 apărea prima carte românească de matematică (Aritmetica, scrisă de Matei Millo Spătar și datorată episcopului Amfilohie al Hotinului). Cartea este plină de expresii neaoșe: cinuire (adunare), rămășeață (scădere), cisluire (înmulțire), țifre arăpești (cifre arabe). La scurt timp, Petrache Poenaru scoate Geometria. Astăzi, peste 200 de matematicieni români ocupă funcții importante în SUA și peste 40 în Franța. În total, în diaspora activează câteva mii de matematicieni români. Prin cărțile și conferințele părintelui Sorin Mihalache, înțelegem tot mai mult legătura dintre teologie și matematică.

Dumnezeu ne vorbește despre infinit, despre trecerea timpului, dar și despre înnoirea vieții noastre. Ceea ce facem hotărăște în bună măsură cum suntem. Suntem chemați să trăim Viața, chiar dacă nu putem să îi pătrundem până la capăt taina. Viața este o taină inepuizabilă! Matematica învierii ne conduce la plus infinit. Nu ni se cere excelența geniului, ci nevoința sfântului. Matematica pocăinței este traseul nostru de la cunoaștere la viață deplină. Azi, în Evul matematicii și al tehnologiei, putem face mai mult bine! Putem deveni considerabil mai buni. Rezultatul este optimist: Adevărul este o Persoană și viața deplină este Viața Acestei Persoane.

În Evul matematicii, cuantificăm propria persoană. Orice calcul greșit strică armonia și distruge frumusețea. Când o ecuație curge, te simți plin de har. În fracțiile zilnice, te împarți, te faci tuturor toate. Numai Dumnezeu poate face suma părților sufletului nostru, ne poate reuni cu noi înșine. Păcatul este un atac chimic asupra sufletului, o eroare care răstoarnă toată problema. Să nu ne facem nici un calcul fără Dumnezeu! Să nu adunăm virtuți fără El, să nu scădem neputințe fără El. Orice facem, să facem împreună cu El, să rămânem nedespărțiți de El și El va rezolva problema care ne depășește și va rămâne cui noi. Ne va șopti rezolvarea și ne va premia perseverența. El ne iubește pe toți, nu doar pe olimpici. Nimeni să nu rămână corigent la iubirea Lui!

zzzzzzzzzzzzziomiomcoimNu există problemă de nerezolvat pentru El. Pentru noi, nu există fericire fără El. Ne învie din orice moarte, ne vindecă de orice boală. Împarte infinitul cu cei finiți. Suferă cele nedemne pe Cruce pentru cei nedemni. În matematica mântuirii, metoda este Plusul de iubire. Deși adună tone de bunăstare, oamenii sunt anxioși, deoarece nu agonisesc împreună cu El. Interesul pentru proprietăți tinde să înlocuiască matematica credinței. Oamenii vor să schimbe formulele sfinților și se miră de ce obțin alt rezultat.

Universul este legat de lumină. Fericirea noastră este iluminarea oferită prin Înviere. Nu putem calcula mântuirea fără Cel ce ne-a obținut-o. Matematica divină ne descoperă frumusețea lumii necorupte. Veșnicia este matematica realității, să nu lăsăm înșelați de falșii matematicieni. În Evul divertismentului permanent, războiul nevăzut (împotriva propriilor patimi) poate fi câștigat doar prin tactica sfinților, pentru a nu fi distrași de la calcule. Cei ce urcă Scara Raiului au părăsit scara divertismentului facil. Bucuria sfântă este infinit superioară distracțiilor pătimașe.

Matematica rugăciunii schimbă comportamentele. Explorând istoria mântuirii, observăm că problemele esențiale ale omenirii și imaginea dominantă a Domnului Iisus sunt opțiuni perfect valabile și azi. Există o singură Persoană cu semnificații universale. O Persoană care a trăit în secolul I continuă să fie Vie și să aibă relevanță în secolul nostru. Domnul Iisus este relevant pentru sute de milioane de oameni. Această Persoană joacă un rol decisiv în raport cu concepția despre lume și modul de viață. SUMA milosteniilor diferențiază (recompensații de pedepsiți), împarte și înmulțește (har peste har). Adunarea faptelor bune întărește și luminează. Nu ni se cere o îmbunătățire mediocră, ci desăvârșirea (totul sau nimic).

Acest Iisus poate fi recunoscut în Sfânta Euharistie. Identitatea liturgică poate fi ilustrată prin:
1. Citirea Sfintei Evanghelii,
2. Transmiterea adevărului,
3. Mărturisirea păcatelor și iertarea,
4. Rugăciunea pentru alții și pentru întreaga lume,
5. Mărturisirea credinței prin rostirea Crezului,
6. Unirea cu Hristos,
7. Asumarea misiunii în societate,
8. Speranța în instaurarea Împărăției mesianice.
Marius MATEI
000000000000000000Luke_first_icon
Marius Matei

Preot in Floresti, jud. Cluj. Autor al cărții "Harta credinței. Meditații catehetice pentru copii și adulți", Editura Lumea credinței, București, 2020.

  • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *