LOADING

Type to search

Editoriale

Regăsirea drumului spre Rai

Share
Ca să regăsim drumul către Rai, trebuie să ne dorim asta, să nu ne alegem călăuze oarbe și să ne dedicăm total acestui scop. Nu putem căuta drumul spre Rai doar duminica la micul dejun. Evanghelia dă sens vieții noastre.
II Petru 1, 11: Dumnezeu ne dăruiește din belșug puterea de a intra în Împărăția Cerurilor.
Matei 3, 2: Împărăția lui Dumnezeu este aproape și accesibilă.
Luca 12, 32: Să nu ne temem, deoarece Dumnezeu ne va dărui nouă, turma Lui cea mică, Împărăția Lui. Să avem timp pentru Cel ce ne-a dat timpul. De la un nume de creștin să ajungem la o viață de creștin. Să tratăm Biblia așa cum tratăm telefonul sau televizorul!
Daniel 4, 32: Dumnezeu îngăduie accesul în Rai celor pe care îi iubește. Doar demonii și cei ce slujesc lor vor fi excluși. În Franța revoluționară (1790), ateii au încercat să distrugă toate semnele creștine, dar nu au putut îndepărta stelele de pe cer.
Ieremia 33, 3: Dacă Îl chemăm pe Dumnezeu, El ne va răspunde. Dacă suntem rătăciți, El ne va găsi. Dacă suntem în pericol, El ne va adăposti. Răul nu va învinge. Dumnezeu este peste tot în același timp. El învinge printr-un singur Cuvânt. Simultan, poate reintegra în turmă miliarde de oi rătăcite, care vor acest lucru. Dumnezeu cunoaște drumul nostru.
I Corinteni 10, 13: Nu vom fi ispitiți mai mult decât putem rezista. Mantaua va fi ciuruită, dar vom dobândi viață veșnică. Să nu ne protejăm mantaua, care oricum va putrezi. Când vine necazul, Dumnezeu ne asigură ajutor de urgență. Nu e bai că ajungem în Rai mai devreme, să nu ajungem prea târziu.
Romani 6, 23: Darul divin este viața veșnică, nu prosperitatea temporară. Promisiunea Lui e sfântă și sigură. Oricine va striga după ajutorul Lui, va fi salvat. Ca să ajungem la destinație, parbrizul spart trebuie înlocuit. Sufletul plin de răutate trebuie convertit.
Apocalipsa 21, 4: Dumnezeu va șterge toate lacrimile și nici un țipăt de durere nu va mai fi. Cine nu se orientează după Cuvânt, va fi judecat de Cuvânt. Ultima dată, lumea L-a văzut pe Hristos cu spini pe cap; data viitoare toți Îl vom vedea în slavă mare. Mormântul Lui gol umple de sens viața noastră. Cine crede că Hristos a înviat și trăiește, va fi preocupat ca omul lui vechi să moară.
Isaia 41, 10: Să nu ne temem, deoarece Dumnezeu este cu noi. Să nu ne îngrijorăm, deoarece El este Dumnezeul nostru, Care nu eșuează în misiunea de recuperare a oii pierdute.
Iov 4, 14: Omul îngrozit suferă de spaimă, panică, nefericire cruntă și numai prin credință își poate regăsi echilibrul. Fiecare verset din Biblie transmite înviorare, mângâiere, îmbărbătare.
Matei 27, 39: Trecătorii de pe drumul vieții își băteau joc de Cel Răstignit în locul lor. Ei doar reproșau, băgau de vină, complicau lucrurile, făceau conștient lucrarea diavolului, din cauza lenei de a munci pentru mântuire și a minciunii lacome.
Pildele lui Solomon 29, 25: Frica de oameni este o cursă, o capcană, un șiretlic, dar cine crede în Dumnezeu nu are de ce să se teamă. Nu încercați să duceți greul zilei de mâine cu puterea primită astăzi. Nu-l puteți opri pe diavol să treacă pe strada voastră, dar îl puteți opri să se oprească la voi.
Ioan 6, 37: Dacă vom merge la Hristos, El nu ne va scoate afară. De câte ori citim acest verset, ne cutremurăm de uimire și plângem de bucurie. Doar să mergem la Hristos, nu la celălalt. Dacă vom rămâne în iubirea lui Hristos, vom fi liberi și fericiți o eternitate. Oricine crede (fie evreu, fie grec) va avea viață veșnică, va fi reintegrat în Familia Noului Adam.
Iov 33, 14: Dumnezeu vorbește, dar omul nu ia seama. Dacă ignoră indicatoarele, omul va rămâne blocat și rătăcit, supus foamei, frigului și lupilor. Dumnezeu ne arată răutatea noastră și bunătatea Lui, să nu fim indiferenți la chemarea Lui. De la iesle pân’ la Cruce, Dumnezeu ne trimite multe planuri de evadare din infern.
Mulți nu am înțeles nimic din mesajul Bibliei.  Avem o nevoie disperată de dragostea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea sufletului, nu avem nevoie de comentarii literare asupra textului biblic, ci de o credință sinceră și de multă bunătate și dragoste.
Cât mai stăm în vizită pe acest pământ, să dăruim iubire, așteptând să ne întoarcem Acasă, fără să ne întoarcem după agoniseala noastră inutilă.
Să nu creăm o relație triumfalistă cu Dumnezeu, să nu înflorim minunile, să nu inventăm un idol după mintea noastră, doar pentru ca noi să părem mai importanți. Să nu luăm numele Domnului în deșert prin falsa slăvire, cum făceau renumiții farisei.
Deuteronom 30, 11: Cuvântul divin nu e prea greu, nu este inaccesibil. Biblia nu este numai o carte despre Dumnezeu, ci este mai ales o carte  de la Dumnezeu. Citind opera, ne îndrăgostim de Autorul ei.
Filipeni 4, 6: Pacea este recompensa pentru fiii lui Dumnezeu.
I Corinteni 14, 33: Dumnezeu nu este autorul confuziei, al haosului, al suferinței și al crimelor, ci al păcii.
Iosua 1, 8: Cuvântul divin trebuie studiat cu regularitate, nu doar din când în când. Studiul nu necesită nici pregătire academică, nici bani. E la îndemână și e gratis. Tocmai de aceea catehezele devin indispensabile unei vieți creștine autentice. Mesajul principal este PACEA.
Galateni 5, 22: Pacea este roada Duhului Sfânt. Pacea este singura bătălie care merită dusă.
Patriarhul Daniel a explicat de ce focul iadului izvorăște din tronul lui Dumnezeu în picturile murale de la mănăstiri în care este reprezentată Judecata de Apoi: iubirea lui Dumnezeu este resimțită ca foc mistuitor de omul care a ales să nu răspundă la ea, conform www.basilica.ro. Evanghelia ne spune în esență că oamenii vor fi judecați pentru neomenie, pentru lipsă de iubire milostivă față de cei aflați în dificultăți. Și concluzia este că, fără iubire milostivă, nimeni nu se poate mântui.
***
Ieremia 29, 11: Dumnezeu are cu noi gânduri de pace. Toate gândurile lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, sunt despre a ne dărui pace, nădejde și viitor.
Deuteronom 8, 16: Dumnezeu a condus pe poporul Israel în multe încercări și necazuri în călătoria lor din Egipt în Țara Făgăduită, nu pentru a-i chinui, nu pentru că se gândea la nenorocire, ci pentru că era singura lor salvare.
Iov 22, 21: Cei ce se împrietenesc cu Dumnezeu vor primi pacea mesianică.
Matei 5, 9: Fericirea vine din lucrarea pentru stabilirea relaţiilor de pace. Pacea este un obiectiv vrednic de atins. Pacea este siguranţă. A asculta de Dumnezeu este în interesul nostru.
Dumnezeu este sursa tuturor informaţiilor din Biblie. Ne refugiem în Casa Lui, ne hrănim cu Trupul Lui, bandajăm pe frații Lui, ne rugăm cu lacrimi de pocăință.
Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up