LOADING

Type to search

Pelerinaje

Fântâna lui Moise

Share

Moise însă a fugit de la faţa lui Faraon şi s-a dus în ţara Madian; şi sosind în ţara Madian, s-a oprit la o fântână. Preotul din Madian avea însă şapte fete, care păşteau oile tatălui lor. Şi venind acestea, au scos apă şi au umplut adăpătorile, ca să adape oile tatălui lor. Dar păstorii venind, le-au alungat. Atunci s-a sculat Moise şi le-a apărat, le-a scos apă şi le-a adăpat oile. Mergând ele la tatăl lor Raguel, acesta le-a zis: „Cum de aţi venit astăzi aşa de curând ?”. Iar ele au zis: „Un egiptean oarecare ne-a apărat de păstori, ne-a scos apă şi ne-a adăpat oile noastre !”. Zis-a acela către fiicele sale: „Dar unde este acela ? De ce l-aţi lăsat ? Chemaţi-l şi daţi-i să mănânce pâine !”. Şi a rămas Moise la omul acela şi i-a dat pe fiica sa Sefora de soţie.
(Ieşirea 2, 15-21)

Despre locurile sfinte din Sinai s-a mai vorbit în paginile revistei. Chiar în Po­pasurile biblice ne-am oprit împre­u­nă fie la Rugul Aprins, fie sus, pe mun­te­le un­de Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, fie la lo­cul unde evreii s-au închinat Viţelului de Aur.
Chiar în incinta Mânăstirii Sfânta Ecateri­na, pe latura de nord a bisericii, foarte aproa­pe de locul unde creşte rugul aprins, se găseşte până astăzi o străveche fântână numită Bir Musa, adică „Fântâna lui Moise“.
Vechiul Testament istoriseşte că, înmulţindu-se numărul evreilor în Egipt şi temându-se Faraon ca nu cumva la vreme de război ei să se ridice împotriva sa, acesta a poruncit ca toată partea bărbătească ce se va fi născut lor să fie înecată în Nil. Unul dintre co­­piii născuţi în vremea aceea a fost pus de mama sa într-un coş pe apă şi, prin pronia lui Dum­nezeu, a fost găsit de chiar fiica faraonului, care l-a luat şi l-a crescut ca pe fiul său, punându-i numele Moise.
Acesta avea să fie marele prooroc, povăţuitorul poporului ales, cel care va vorbi cu însuşi Dumnezeu pe Muntele Sinai şi a cărui pomenire se face luna acesta, în cea de a patra zi.
Când a crescut, văzând un egiptean care bătea un evreu, s-a mâniat şi l-a ucis. Temându-se de pedeapsa lui Faraon pentru fapta sa, Moise a fugit în ţara Madian.
Acolo, la o fântână, a întâlnit pe fetele preotului din Madian, pe care le-a apărat de păstori. Atunci a cunoscut-o pe Sefora, cea mai mare dintre ele, cu care s-a şi căsătorit.
Această fântână, veche de aproape 3500 de ani, dăinuie până astăzi în curtea Mânăstirii Sfânta Ecaterina. Dintotdeuna ea s-a numit „Fântâna lui Moise“.

Silviu-Andrei VLÃDÃREANU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *