LOADING

Type to search

Pelerinaje

Între Constantinopol şi Moscova – Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia

Share

Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia este mai puţin cunoscută la noi. După ce în urmă cu mai bine de două decenii (1993), Cehoslovacia s-a separat în două state de sine stătătoare – Republica Cehă şi Slovacia -, se vor forma două jurisdicţii bisericeşti autonome: Biserica Ortodoxă din Ţinuturile Cehiei şi Biserica Ortodoxă a Slovaciei. Acestea însă, în ciuda despărţirii politice a celor două popoare, îşi vor menţine unitatea lor canonică.

Ortodoxia cehă şi slovacă

Cele patru eparhii ale Bisericii ortodoxe din Cehia şi Slovacia adună laolaltă puţin peste 200 de parohii, fiind conduse de două centre administrativ-bisericeşti: Sinodul Mitropolitan de la Praga şi Sinodul Mitropolitan dinPrešov (Slovacia). Numărul credincioşilor acestei Biserici ajunge astăzi la 100 de mii (o creştere mai mult decât semnificativă pentru ultimele două decenii, fapt datorat, în principal, imigranţilor ortodocşi din Europa de Est), aceştia fiind păstoriţi de 197 de preoţi. Reşedinţa întâistătătorului Bisericii din Ţinuturile Cehiei şi Slovacia, Mitropolitul Rastislav, se află, în prezent, la Prešov. Despre existenţa unei vieţi monahale în cele patru eparhii cehe şi slovace, aproape că nici nu poate fi vorba, în ultimii anii întemeindu-se, totuşi, aici, câteva mici mănăstiri şi schituri…

Istorie şi credinţă

Biserica Cehă şi Slovacă poate fi considerată, prin urmare, o Biserică la început de drum, cu toate că rădăcinile sale le aflăm cu mult în trecut, în anul 863, când Sfinţii Chiril şi Metodiu desfăşoară un intens apostolat printre moravi. După 885 însă, ucenicii celor doi mari misionari vor fi siliţi de clerul german săşi înceteze propovăduirea lor în aceste ţinuturi. Abia după Primul Război Mondial, după slăbirea influenţei Imperiului Habsurgic în zonă şi constituirea statului cehoslovac, puţinii ortodocşi de aici îşi vor putea declara în mod deschis apartenenţa lor confesională. În această perioadă, preotul catolic Matěj Pavlík se converteşte la Ortodoxie, fiind hirotonit de către Patriarhul Dimitrije al Serbiei ca episcop de Moravia şi Silezia cu numele de Gorazd, în cinstea unuia dintre ucenicii Sfântului Metodiu. Este reînnodată astfel vechea tradiţie ortodoxă a acestor locuri. Pentru puţină vreme însă, căci în 1942, episcopul Gorazd va fi ucis de nazişti, care interzic, totodată, Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia ocupată.

Autocefaliile…

În 1951, Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia, aflată în plină reorganizare, îi va fi recunoscută autocefalia de către Patriarhia Moscovei, aceasta fiind considerată, în perioada stalinistă, “Biserica-mamă” a noii juridicţii ortodoxe renăscute. Acordarea autocefaliei de către Moscova nu va fi recunoscută însă de Constantinopol, Biserica Cehoslovacă fiind socotită de drept o Biserică autonomă, aflată sub autoritatea Patriarhiei Ecumenice, tomosul de recunoaştere a autocefaliei sosind abia în… 1998. Un alt eveniment important pentru Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia, în cea de-a doua jumătate a secolulului al XX-lea, este proclamrea de către Biserica Sârbă, în 1961, a episcopului Gorazd ca nou mucenic.

Aniversări, retrageri din scaun, întronizări…

În 2013, în Biserica Ortodoxă din Ţinuturile Cehiei şi Slovacia au avut loc mai multe manifestări dedicate aniversării a 1150 de ani de la începutul apostolatului în Moravia al Sfinţilor Chiril şi Metodiu. La acest eveniment a participat, alături reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume, şi Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I. Tot anul trecut însă, din motive încă neelucidate pe deplin, Mitropolitul Hristofor al Bisericii Cehe şi Slovace se va retrage din scaun. Din 11 ianuarie a.c., întâistătător al Bisericii Cehe şi Slovace a devenit Mitropolitul Rastislav Gont (întronizat pe 9 februarie 2014). Alegerea noului mitropolit va conduce însă la o nouă tensionare a relaţiilor dintre Patriarhia Moscovei şi Patriarhia Ecumenică, cea de pe urmă nerecunoscând până în prezent alegerea noului mitropolit…

Între Constantinopol şi Moscova

Recunoaşterea grăbită de către Patriarhia Moscovei a întâistătătorului Bisericii Cehiei şi Slovaciei, fără o consultare prealabilă pe tema dată a Patriarhiei Ecumenice, vine după o criză mai veche, cea din martie 2012, când Patriarhul Constantinopolului va înainta un protest fostului întâistătător al Bisericii Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, Hristofor, pe motivul celebrării, în decembrie 2011, a 60 de ani de la obţinerea autocefaliei din partea Patriarhiei Ruse, act considerat nul de Constantinopol. Mitropolitul Hristofor va răspunde atunci Patriarhului Ecumenic că, în fapt, n-a fost vorba de vreo celebrare a evenimentului în cauză, ci de o simplă luare de cuvânt de la amvon a reprezentantului Patriarhiei Moscovei…

Pe fondul crizei Bisericii Cehe şi Slovace a “Bisericilor-mame”, în chiar ajunul reununii pregătitoare de la Istanbul a Marelui Sinod Ortodox (9 martie a.c.), nereprezentarea Patriarhiei Moscovei la cel mai înalt nivel la acest eveniment n-ar constitui, cu siguranţă, o surpriză pentru nimeni…

Gheorghiţă CIOCIOI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up