LOADING

Type to search

Pelerinaje

Iordan – Locul Botezului

Share

În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi pro­povăduia în pustiul Iudeii, spunând: „Po­căiţi‑vă că s‑a apropiat Împărăţia Cerurilor“. (…) Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului. Şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu‑şi păcatele. (…) În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă îl oprea zicând: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?“ Şi răspunzând Iisus a zis către el: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să plinim toată dreptatea“. Atunci L‑a lăsat. Iar botezându‑Se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s‑au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S‑a văzut pogorându‑Se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit”.
(Matei 3, 1‑2, 5‑6, 13‑17)

 

Aşa cum mărturiseşte şi textul scripturistic, Botezul Domnului a avut loc în râul Iordan, cel mai mare curs de apă din Ţara Sfântă. Aşa a devenit Iordanul cel mai vestit râu de pe pământ. Numele lui vine de la yarden – „care coboară”. Într-adevăr, râul a urmat traseul unei fisuri tectonice şi, pornind de la o altitudine de vreo 70 de metri, se varsă în Marea Moartă, la aproape 400 de metri sub nivelul mării.
Tradiţia fixează locul Botezului Domnului cu mare precizie aproape de oraşul Ierihon. Cum Iordanul este graniţă naturală între Statul Israel şi Iordania, de locul Botezului se bucură în acelaşi timp credincioşii din ambele state, de pe ambele maluri. Cu toate că locul are o atât de mare semnificaţie pentru noi, fiind foarte aproape de frontieră, el nu este accesibil din partea israeliană decât de două ori în an: la Bobotează şi în marţea dn Săptămâna Patimilor, când Patriarhul Ierusalimului săvârşeşte slujba de sfinţire a apei.
Locul Botezului nu este unul lipsit de semnificaţii vechitestamentare. Numit în ivrit Beit-Avara, locul de „trecere prin vad”, acesta este locul pe unde cele douăsprezece seminţii ale lui Israel au trecut Iordanul, şi tot de aici Sfântul Prooroc Ilie s-a înălţat la cer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *