LOADING

Type to search

Pelerinaje

Mânăstirea Mihai Vodă – Turda

Share

Marele domnitor al ţării noastre îşi are locul de veci în Turda, unde „a căzut ca un copaciu“, cum frumos glăsuieşte cronicarul. Nu întâmplător, câmpia unde a căzut victimă trădării generalului Basta şi a nemeşilor unguri se numea în Evul Mediu şi Câmpul lui Mihai: pentru că aici venise să facă popas după strălucita victorie de la Gurăslău, în drum spre Făgăraş, unde i se afla familia.
Pe data de 10 septembrie 2002, la iniţiativa ÎPS Bartolomeu, a fost pusă piatra de temelie a Mânăstirii Mihai Vodă–Turda. S-a considerat imperios necesar ca pe locul sacru unde a fost ucis ca martir al neamului marele voievod să se înalţe un aşezământ mânăstiresc, în care să se oficieze necontenit rugăciuni în memoria Domnitorului Unificator de Ţară. În acest moment biserica mânăstirii este edificată, fiind pregătită pentru stratul de pictură în tehnica frescă sau pentru mozaic. Se intenţionează realizarea în copie fidelă a Bisericii Mihai Vodă din Bucureşti, ctitoria voievodului din 1591, pe vremea cînd era ban al Craiovei. În luna octombrie a acelui an, Patriarhul Ieremia (aflat la Bucureşti pe când se întorcea din Rusia), a prezidat un sinod prin care s-a hotărât ca noua mânăstire Sfântul Nicolae din Bucureşti – cunoscută mai târziu sub numele de Mihai Vodă – să fie stavropighie patriarhală, fiind prima cu acest statut special din Mitropolia Ungrovlahiei. Din veniturile pe care le furniza acest metoc, Mânăstirea Simonospetra din Muntele Athos a fost reclădită în întregime, iar Mihai Viteazul a fost zugrăvit acolo ca şi ctitor.
Lucrările de construcţie a mânăstirii Mihai Vodă Turda au fost încredinţate neobositului şi harismaticului paroh de la Oprişani II, părintele Vasile Ştiopei, fiind pusă sub ocrotirea Sfinţilor Voievozi fără de trup Mihail şi Gavriil, prăznuiţi pe 8 noiembrie. A fost numită şi stareţa acestui aşezămînt monahal, în persoana Monahiei Meletina Morozan.
Joi, 9 august, au avut loc manifestările prilejuite de comemorarea a 406 ani de la nemilosul asasinat. Suita de manifestări a debutat cu intonarea de către fanfara Corpului IV Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan“ Cluj (dirijor Cpt. Mircea Curtean) a Imnului de Stat al României, urmată de oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu PS Episcop Vicar Vasile Someşanul. Răspunsurile la slujbă au fost date magistral de Corala Preoţilor Turdeni, dirijată de P.C. Pr. Sebastian Zăhan. La momentul cuvenit al pricesnei, s-au înălţat spre văzduhul înseninat glasurile candide ale grupului de fete din com. Botiza, conduse de inimosul Pr. Ioan Pop, îmbrăcate în straie maramureşene, şi venite special pentru acest mare praznic. La finele Sf. Liturghii s-a oficiat un parastas în memoria Voievodului Întregitor de Ţară.
În încheiere, PS Vasile a rugat pe Protopopul Turzii, părintele Daniel Crişan, să dea citire deciziei chiriarhale prin care primarului municipiului Turda, Ec. Tudor Ştefănie, i se conferă cea mai înaltă distincţie pentru mireni din epar­hia Vadului, Feleacului şi Clujului – CRUCEA TRANSILVANĂ.

Pr. Dorin Sas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *