LOADING

Type to search

Pelerinaje

Mozaicul de la Sinai

Share

Magnificul mozaic de pe absida altarului bisericii Mânăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, unul dintre cele mai frumoase din întreaga lume, datează din secolul 6, fiind astfel cel mai vechi mozaic care se păstrază până astăzi într-o biserică ortodoxă.
Mozaicul face parte din decoraţiunile originale cu care a fost împodobită biserica mânăstirii de ctitorul ei, Fericitul Împărat Iustinian I, supranumit cel Mare, care a condus Imperiul Bizantin între anii 527‑565.
Pe partea boltită a absidei sfântului altar este reprezentată Schimbarea la Faţă a Domnului, avându-L în centru pe Mântuitorul în veşminte albe, înconjurat de strălucirea luminii necreate. De o parte şi de alta stau Sfinţii Prooroci Ilie şi Moise, iar la picioarele Mântuitorului sunt căzuţi la pământ cei trei ucenici, Sfinţii Apostoli Petru, Ioan şi Iacob. Pe marginile mozaicului, în medali­oane sunt icoanele celor 12 apostoli şi a celor 12 prooroci ai Vechiului Testament, cât şi două medalioane înfăţişându-i pe părintele Longhin, stareţul mânăstirii din acea vreme, şi un diacon Ioan, după unii chiar Sfântul Ioan Scărarul. Mozaicul continuă pe peretele drept de deasupra absidei cu două medalioane reprezentându-i pe Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul, doi îngeri în zbor de o parte şi de alta unui alt medalion înfăţişându-L pe Hristos ca Miel al lui Dumnezeu şi două icoane ale Sfântului Prooroc Moise descălţându-se în faţa Rugului şi, respectiv, primind Tablele Legii.
Cutremurele, infiltrările de apă şi îmbătrânirea naturală a mortarului suport, pe de o parte, şi fumul lumânărilor şi al candelelor împreună cu praful, pe de altă parte, sunt factorii care au afectat treptat această multiseculară opertă de artă. Două intervenţii de restaurare au avut loc în 1847 şi 1959. Fără ele probabil el nu ar fi supravieţuit până în zilele noastre. Acum vestitul mozaic este din nou în curs de re­staurare. Experienţa, minuţiozitatea şi dragostea de frumos a echipei de restauratori italieni, şi nu în ultimul rând generozitatea Excelenţei Sale Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emirul Quatar-ului, va reda întregii lumi Mozaicul de la Sinai în toată splendoa­rea sa.

Silviu‑Andrei VLĂDĂREANU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up