LOADING

Type to search

Destinația: Bulgaria

Share

Istoric vorbind, este una dintre primele ţări ale Europei, atestată documentar încă din anul 681. Prin Munţii Balcani, care, fără a fi cei mai înalţi sau cei mai întinşi, dau numele întregii peninsule, Bulgaria este un prag între zona mediteraneeană şi Europa continentală. Pe teritoriul ei se află 36 de rezervaţii cultural-istorice şi peste 40 de mii de monumente-mărturii din diferite epoci istorice. Cele mai vechi obiecte de aur prelucrat din Europa s-au descoperit într-o necropolă din apropierea oraşului Varna. Dacă la toate acestea adăugăm „salba” de mânăstiri ortodoxe, celebra Vale a trandafirilor sau Nisipurile de Aur, Bulgaria devine o destinaţie atractivă, o moştenire a Balcanilor imposibil de ignorat.

Mânăstirea Rila
Cea mai mare mânăstire din Bulgaria şi a doua ca mărime din Balcani are o vechime de peste 1000 de ani. Este amplasată în munţii cu acelaşi nume, cei mai înalţi din întreaga peninsulă (2925 m) şi printre cei mai renumiţi din Europa.
Mânăstirea Rila a fost în­temeiată în sec. X, de Sf. Ioan de Rila, considerat a fi protectorul Bulgariei şi recunoscut ca unul dintre primii sihaştri din Balcani. Situat la 120 km de Sofia, acest lăcaş se întinde pe o suprafaţă de 8800 mp, dintre care zidurile cu chiliile încorporate ocupă 4500 mp, iar biserica principală, închinată Sfintei Fecioare, 1000 mp. Mânăstirea Rila este faimoasă pentru Turnul Hrelyo, din sec. XIV şi cele cinci domuri ale Bisericii Naşterii Maicii Domnului. Turiştii sunt atraşi şi de colecţiile valoroase ale muzeului, care expun manu­scrise şi documente vechi, icoa­ne, bijuterii, covoare şi obiec­te din fier. Biblioteca mânăstirii are peste 16.000 de volume.
Biserica principală a fost construită în anul 1837, după un mare incendiu care a distrus aproape în întregime vechea construcţie, din care s-au mai păstrat doar uşile altarului, scaunul împărătesc sculptat în lemn şi două icoa­ne din sec. XIV: Sf. Ioan de Rila şi Sf. Arsenie. Decorarea bisericii şi pictura interioară s-au realizat în peste 20 de ani, frescele reprezentând pes­te 1000 de teme şi subiec­te religioase. Prin dimensiunile impresionante şi prin bo­găţia ornamentală, ico­no­stasul este o adevărată operă de artă şi compoziţie. Pictura este o îmbinare între rigoarea canonică a picturii bizantine şi abordarea realistă a Şcolii de pictură de la Samokov, recunoscută ca o adevărată pepinieră de pictori de biserici bulgari.

Tezaurul Bulgariei
Moaştele Sf. Ioan de Rila sunt păstrate, ca odor de preţ, în interiorul bisericii. Poate şi de aceea, dar nu numai, mânăstirea a fost considerată întotdeauna un tezaur cultural şi spiritual al Bulgariei. La capitolul tezaur, Rila se mândreşte, printre altele, cu o colecţie de icoane de valoare inestimabilă, realizate în sec. XIV-XIX şi o expoziţie de artă decorativă în lemn, în care „străluceşte” Crucea lui Rafael, realizată în sec. XVIII, impresionantă prin dimensiunile sale, 81/43 cm, dar şi prin bogăţia decorativă – 104 scene religioase şi 650 personaje.

9 obiective UNESCO
Bulgaria a fost una dintre primele 20 de state semnatare ale Convenţiei UNESCO pentru protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată la Paris, în 16 noiembrie 1972. Pe lista UNESCO, Bulgaria este prezentă cu 9 obiective culturale sau naturale:
• Mormântul de la Kazanluk
• Mormântul tracic de la Svechtari
• Oraşul vechi Nessebar
• Cavalerul de la Madara
• Bisericile rupestre de la Ivanovo
• Biserica de la Boiana
• Mânăstirea Rila
• Cele două rezervaţii naturale din Munţii Pirin şi din Srebarna.

Schimb valutar
Important: schimbaţi valută numai la bănci sau la casele de schimb, chiar dacă în preajma acestora există diverse persoane care vă oferă un curs valutar mai avantajos. Altfel, riscaţi să deveniţi una dintre victimele înşelăciunilor pe această temă, destul de frecvente în Bulgaria.

Pelerinaje în Bulgaria
Bulgaria revine în actualitatea turistică românească. Accentul ca­de pe sejurul în zona litorală sau montană, dar oferta‑circuit începe să se contureze. Pe lângă programele de o zi la bisericile rupestre de la Ivanovo, au apărut deja programele de 3 zile ce includ Balcicul, Albena, Nisipurile de Aur sau Varna şi care au un preţ de aprox. 110 euro. Este evi­dent însă că suntem pe drumul ofertelor‑circuit de o săptămână, ce vor pune în valoare potenţialul turistic religios, cultural şi natural al Bulgariei.

Mânăstirile de la Ivanovo
Aflate la 20 km sud de Ruse, pe valea râului Lom, Bisericile rupestre de la Ivanovo alcătuiesc un complex mânăstiresc cunoscut sub numele de Sf. Arhanghel Mihail. Aici întâlnim biserici, capele şi chilii de călugări, mărturii ale unei puternice vieţi monahale isihaste, datând din sec. XIII-XIV şi conectate la capitala celui de-al II-lea imperiu bulgar, Târnovo. Comunităţile monahale de aici au rezistat până în sec. XVII şi au lăsat ca mărturie inscripţii şi picturi murale de o frumuseţe aparte. Ele pot fi văzute şi astăzi, într-o stare de conservare destul de bună.
Accesibilă vizitatorilor este biserica St. Bogoroditsa (Sf. Fecioară), construită şi împodobită cu picturi murale prin sprijinul ţarului Ivan Alexandru. Picturile au o expresivitate specială şi o compoziţie perfectă, fiind considerate o realizare artistică semnificativă a artei medievale bulgare din sec. XIV. Biserica are 16 m lungime, 4 lăţime şi 2,15 înălţime şi se află la 38 m distanţă faţă de drumul principal. Ca să ajungi în biserică, trebuie să urci treptele săpate în piatră şi protejate de un parapet. În vecinătatea bisericii se află chilii ale călugărilor.

Nessebar
Conform legendei, în a­cest orăşel „aruncat” în ma­re, pe o limbă de pă­mânt stâncos, s-ar fi aflat, în sec. XVII, peste 40 de biserici. Unele dintre ele au supravieţuit până în zilele noastre şi atrag mii de turişti anual. Dintre acestea, vă recomandăm vechea biserică mitropolitană Sf. Sofia (sec. V-VI), biserica Sf. Ioan Botezătorul (sec. X), noua catedrală mitropolitană Sf. Ştefan (sec.X – renumită pentru pictura murală) şi biserica Pantocrator, datând din sec. XIV şi care este considerată cea mai bine păstrată biserică medievală din Bulgaria.
Oraşul Nessebar este printre cele mai vechi din Europa, Messambria, cum era cunoscut în sec. IV î.Hr. A fost o colonie grecească al cărei nume a evoluat pe linia Messemvria (în antichitatea târzie) – Messebur (în timpul celui de-al doilea imperiu bulgar). Localitatea este printre cele mai romantice din Bulgaria, datorită caselor oraşului vechi, care păstrează atmosfera sec. XVIII. Plajele din Nessebar şi nisipul foar­te fin au impus oraşul ca o destinaţie de vacanţă ideală, iar puritatea apelor şi lipsa de poluare din zonă au adus staţiunii distincţia Steagul albastru.

Mânăstirea Bacikovo
Considerată a doua mânăstire ca mărime din Bulgaria şi una dintre cele mai vechi, a fost fondată în 1083, de fraţii Bakuriani, Grigore şi Abas, din Georgia. De un interes deosebit, în afara bisericii principale, sunt osuarul (din 1083), magherniţa (bucătăria) şi sala de mese, construite în stil athonit. Fresca Ieşirea cu Sfânta Icoană, aflată aici, este considerată a fi cea mai mare pictură murală din Bulgaria.

Moneda naţională
Moneda naţională este leva (BGN). 1 leva are 100 de stotinci. Sunt emise şi circulă monede de 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinci şi 1 leva, precum şi bancnote de 2, 5, 10, 20, 50 şi 100 leva. Cumpărăturile mici este bine să le faceţi în leva, pentru că în euro preţul se rotunjeşte întotdeauna în favoarea vân­zătorului. La casele de schimb, pentru un euro veţi primi în jur de 1,90 leva.

Mânăstirea Troian
La 10 km sud de localitatea Troian, pe valea râului Cherni Osum, se află Mânăstirea Tro­ian, închinată Sfintei Fecioa­re. A fost fon­dată în jurul anului 1600, pe locul unde, încă din sec. XIII, vie­ţu­ia o comunitate de că­lugări isihaşti.
Bise­ri­ca mânăstirii, aşa cum o putem vizita azi, a fost construită în anul 1835, fiind pictată de Za­ha­ria Zugravul, unul din­tre cei mai im­portanţi crea­tori de şcoală picturală în perioada renaşterii na­ţionale a Bulgariei.
Fai­ma mânăstirii e aso­ciată şi cu icoana făcătoare de minuni cunoscută sub numele de Maica Domnului cu trei mâini (Triherusa).
În anul 1872, revoluţio­narul Levski a organizat aici singurul comitet re­vo­luţionar al călugărilor din Bulgaria, condus de pă­rin­tele stareţ Macarie.

Biserica Sf. Sofia
O bijuterie bizantină, em­blemă a capitalei Bulgariei, care a dat şi numele oraşului, în sec. XIV. Este cea mai veche biserică ortodoxă din So­fia, cu cele două tur­nuri şi cupola, ce datează din a­nul 565. Actuala biserică a fost construită pe locul în care, încă din sec. IV, exista un lăcaş de cult. Vizitând Sf. Sofia, se pot vedea mai multe perioade istorice, reprezentate de mozaicuri, ele­mente picturale sau simboluri tipice creştinismului timpuriu. Biserica, având un dom cu diametrul de 9 m, a fost transformată, din 1980, în muzeu de importanţă naţională.

Catedrala ­Alexandru Nevski
A fost construită în perioada 1904-1912, pe un amplasament aflat la sud de Sf. Sofia, în cel mai înalt punct al capitalei Bulgariei (550m). Catedrala poartă numele sfântului rus Alexandru Nevski, în onoarea ţarului Alexandru al II-lea, considerat eliberatorul bulgarilor de sub dominaţia otomană. În interiorul bisericii, mozaicuri de o frumuseţe rară prezintă portretele sfântului rus şi ale sfintelor Evdokia şi Petka. Impunătoarea construcţie a fost realizată prin colaborarea meşterilor şi arhitecţilor ruşi şi bugari. Ca materiale, s-au folosit marmură multicoloră italiană, onix din Brazilia, alabastru şi alte pietre semipreţioase. Biserica are dimensiuni monumentale: o suprafaţă de 3170 mp, permiţând accesul a 5000 de credincioşi. Turnul clopotniţă, cu o înălţime de 50,52 m, are 12 clopote, în greutate totală de 23 de tone. Acustica excepţională face din biserică un loc perfect pentru înregistrarea celor mai renumite concerte de muzică psaltică.
Sfinţită în 1924, biserica devine, din 1953, catedrală patriarhală. Cripta serveşte astăzi ca galerie de artă, adunând icoane din toate zonele ţării.

Mânăstirea Boiana
Aflat la 7 km de Sofia, pe malul râului Boyanska, acest lăcaş, datând din sec. XI, îşi datorează celebritatea picturii murale, unice în lume. Realizată în 1259, pictura este considerată precursoarea picturii renascentiste italiene. A fost lucrată de un pictor anonim, în timpul conducătorului Kaloian, al cărui portret votiv se află la intrarea în biserică. Scenele şi compoziţiile respiră un umanism şi un realism cu totul aparte, depăşind canoanele clasice ale picturii bizantine şi conferind bisericii o valoare artistică şi documentară inestimabilă.

Biserica Sf. Gheorghe
Oraş cu vechime milena­ră, Sofia a fost cunoscută, de-a lungul timpului, şi sub denumirea de Serdica. În plin centrul oraşului se află o zonă arheologică unde se pot vedea zidurile vechii cetăţi ce includ şi o biserică rotundă, numită Sf. Gheorghe. Pe lângă arhitectura sa specială, biserica conservă foarte bine şi o pictură mu­­­rală realizată în sec. X‑XII, ceea ce o face să fie considerată un monument de artă creştină timpurie.

Mânăstirea ­Bogorodiţa ­Dragalevţi
Se află la 10 km sud de Sofia, pe valea râului Dragolevska, şi a fost fondată în anul 1345 de ţarul Ioan Alexandru. Cunoscută în timpul dominaţiei otomane sub numele de Mânăstirea Regală, este unul dintre puţinele lăcaşuri de cult cu o viaţă creştină neîntreruptă. A fost pictată în 1476 şi renovată două secole mai târziu, când prima pictură a fost acoperită, ceea ce a permis o foarte bună conservare a ei. O importanţă deosebită o are pictura înfăţişându-i pe Radoslav Mavur, pe soţia sa, Vida, şi pe copii, care sunt prezentaţi în costume tradiţionale ale poporului bulgar de la acea vreme. Evanghelia de la această mânăstire, datând din 1534, dă mărturie despre şcoala de literatură bulgară ce funcţiona aici în perioada ocupaţiei otomane. Condusă de un călugăr-profesor, această şcoală a reprezentat, la timpul său, un mod de păstrare a valorilor naţionale tradiţionale.

Biserica Petka
În centrul Sofiei, printre clădiri moderne şi grandioase, a supravieţuit o mică biserică din sec. XV. Este îngropată pe jumătate, ca toate bisericile ridicate în perioada dominaţiei otomane, când se cerea ca înălţimea unui lăcaş creştin să nu fie mai mare decât cea a unui musulman călare pe calul său. Biserica Petka a fost construită pe un loc tradiţional de cult al localităţii, unde au fost descoperite şi morminte din perioada romană. Se spune că revoluţionarul bulgar Vasil Levski a fost înmormântat în această bisericuţă.

Ritualuri

Cultura Bulgariei încă mai păstrează o mulţime de tradiţii şi obiceiuri din perioada precreştină, multe chiar din timpurile tracice. Unul dintre cele mai spectaculoase este Nestinari, un fel de dans pe cărbuni încinşi, cu icoana Sfintei Fecioare în mâini. La acest ritual puteţi participa la începutul lunii iunie, dacă vizitaţi localităţile Gramatikovo şi Bagari, din Munţii Strandzha. Kukeri, un alt ritual tracic încă viu, constă într-un dans cu măşti şi clopoţei, în cadrul căruia se invocă fertilitatea. De altfel, în timpul verii, în mai toată ţara, au loc festivaluri folclorice care fac deliciul turiştilor din întreaga lume.

Bulgaria turistică

Amplasarea geografică, frumuseţea şi diversitatea peisajelor naturale, tradiţia folclorică bine păstrată, bogăţia artei culi­nare şi, nu în ultimul rând, cultura sa unică, fac din Bulgaria o destinaţie turistică atractivă. În ultimii ani, poate şi datorită îmbunătăţirii serviciilor turistice, litoralul bulgăresc a devenit unul dintre cele mai căutate din Europa.

O staţiune relativ nouă, la malul Mării Negre, cu o plajă superbă, de 6 km lungime şi 100 m lăţime. Este înconjurată de o pădure pitorească şi se află în vecinătatea rezervaţiei naturale Baltata. La capitolul hoteluri, puteţi alege dintr-o ofertă de peste 40 de locaţii, de la două la cinci stele. Ca orice staţiune care se respectă, Albena oferă turiştilor multe facilităţi şi posibilităţi de distracţie: magazine, bănci, parcuri tematice, spectacole în aer liber etc.

Nisipurile de Aur (Zlotni Pyasutsi)
Este cea mai mare sta­ţiune de pe litoralul nordic al Bulgariei, situată la 17 km de oraşul Varna (al treilea mare oraş al ţării). Un loc de o frumuseţe naturală deosebită, înconjurat de dea­luri împădurite şi „presărat” cu multe izvoare de apă. Staţiunea se află în cadrul Parcului Naţional Bulgar, iar plaja acesteia, cu o lăţime de 100 m, se întinde pe o lungime de 3,5 km. Pe timpul verii, temperatura este între 27 şi 30 de grade Celsius, iar cea a mării între 23-25 de grade.

Balcic
Cunoscut ca un fel de re­şedinţă de vară a elitei artis­tice româneşti din perioada interbelică, Balcicul străluceşte şi astăzi, în special prin Palatul de vară al Reginei Maria, construit în 1924, când Balcicul se afla sub administrarea României. Conceput de arhitecţii ita­lieni Augustion şi Amerigo, palatul a fost reşedinţa de vară a Reginei Maria a României. Grădinile botanice ale palatului, cu o suprafaţă de peste 10 ha, sunt cultivate cu peste 3000 de varietăţi de arbori, trandafiri şi alte ­flori. Colecţia de peste 250 de specii de cactuşi este a doua ca mărime şi frumuseţe din Europa. În grădini se mai pot admira izvoare, cascade, dar şi tronuri din piatră, piloni şi ornamente colecţionate în timp. Regina Maria a iubit atât de mult Balcicul încât a dispus prin testament ca, după moarte, inima să îi fie depusă în capela Stella Maris, din incinta palatului. După pierderea Cadrilaterului (1940), inima Reginei Maria a fost adusă la Castelul Bran.

Valea ­Trandafirilor (Kazanluk)
La 200 km est de Sofia, la poalele Munţilor Balcani, se găseşte micuţul orăşel Kazanluk, centrul unei regiuni cunoscută sub denumirea de „Valea conducătorilor traci“, pentru mulţimea de monumente fune­rare tra­cice descoperite aici, cel mai important fiind renumitul mormânt tracic din sec. IV î.Hr., inclus pe lista patrimoniului UNESCO. Această vale însă este celebră în lume sub denumirea de Valea trandafirilor. În Kazanluk se află şi un muzeu al trandafirului, unde sunt prezentate metodele tradiţionale şi moderne de cultivare a trandafirilor în această zonă, precum şi modalităţile de obţinere a esenţei şi uleiului de trandafir. Dacă vizitaţi această zonă la începutul lunii iunie, puteţi participa la tradiţionalul Festival al trandafirului.

Capitale ­medievale
Un subiect atractiv pentru un scurt pelerinaj în Bulgaria de nord poate fi vizitarea capitalelor statului bulgar medieval. Pliska, prima capitală, este un oraş vechi, în piatră, datând din sec. VII, locul în care creştinismul a devenit religia oficială a poporului bulgar. Madara, centrul spiritual al Bulgariei medievale, înainte şi după convertirea sa la creştinism, este locul în care se găseşte faimosul basorelief al cavalerului de Madara. Veliki Preslov, mărturie a secolului de aur prin care a trecut Bulgaria, „străluceşte” în special prin celebra biserică rotundă, cunoscută sub numele Biserica de Aur. Nu în ultimul rând, Veliko Târnovo, cu vestigiile palatului regal, ale Bisericii Patriarhale şi ale Turnului lui Baudoin, ce aminteşte de al doilea imperiu bulgar.

Tradiţii culinare

Bucătăria bulgară pretinde că deţine secretul unor reţete originale bine păstrate de-a lungul vremurilor. În acelaşi timp însă recunoaşte „detaliile” preluate, în timp, din bucătăriile turcă, austriacă sau maghiară. Caracterizată prin gust, aromă şi condimentare puternică, bucătăria bulgară are un pronunţat caracter sezonier. Vara se bazează , în special pe tot felul de produse ecologice proaspete, respectiv legume şi fructe îmbinate în salate exotice, iar iarna pune accentul pe carne şi peşte. Între specialităţile culinare cele mai recunoscute amintim salata bulgărească, supa de peşte, friptura de miel (shish), plăcinta cu diverse umpluturi (banitsa) sau carnea de porc tăvălită în orez şi ardei iute (kapama). La capitolul băuturi, vedetă este vinul, în special cel roşu, Mavrud, provenind din podgoriile din sudul Bulgariei, şi Melnik, produs în oraşul cu acelaşi nume.

Suveniruri
Din Bulgaria se pot cumpăra o mulţime de suveniruri, la preţuri rezonabile, dacă vă târguiţi puţin. Cele mai apreciate de turişti sunt obiectele artizanale din ceramică şi lemn, păpuşile îmbrăcate în costume folclorice tradiţionale şi, mai ale, produsele obţinute din trandafiri: parfumuri şi esenţe, lichioruri şi… alte dulceţuri.