LOADING

Type to search

De ce e bradul mereu verde?

Share

legenda spune cã atunci când a venit prima toamnã pe lume toate pãsãrile s-au grãbit sã plece spre tãri mai calde. Una singurã mai rãmãsese: o pasãre micã si zgribulitã, pe o creangã de la marginea codrului. Avea, sãrãcuta, o aripã ruptã si nu putea sã zboare prea mult. S-a dus sã cearã ajutorul unui copac, cãci acesta având rãdãcini de bunã seamã cã nu va pleca nicãieri si va sti cum sã înfrunte frigul si crivãtul iernii. S-a dus mai întâi la stejar, vãzându-l mai falnic:
– Te rog frumos, lasã-mã sã trãiesc printre ramurile tale, cãci vine iarna si voi muri fãrã adãpost!
– Nu pot, i-a rãspuns semet stejarul. Nu vreau sã-mi mã-
nânci ghindele. Cautã-ti de drum!
S-a dus, biata pãsãricã si la un fag, dar nici acesta nu s-a îndurat sã-i ofere gãzduire:
– Îmi pare rãu, i-a zis fagul, dar am deja destule griji si iarna o sã fie grea. Nu pot sã te ajut.
ªi tot asa, de la un copac la altul… Biata pãsãricã nici nu stia încotro sã se mai îndrepte când, trecând pe lângã brad, auzi spre mirarea si bucuria ei:
– Ei, pãsãricã, nu te mai frãmânta! Dacã vrei, rãmâi la mine. Poti sta pe oricare dintre crengile mele si împreunã om trece noi si peste iarna ce vine!
Bucuroasã, pasãrea îsi fãcu degrabã un culcus pe una dintre ramurile bradului. ªi chiar din noaptea aceea vântul rece începu sã sufle. Palide, una câte una, frunzele pomilor cãdeau la pãmânt. Doar frunzele bradului rãmâneau verzi, toti fiind uimiti de asa minune. ªi vântul se mira nespus si atunci s-a dus si i-a grãit chiar Bunului Dumnezeu:
– Doamne, lasã-mã sã scutur si frunzele bradului, asa cum fac cu toti copacii…
– Nu, i-a rãspuns Dumnezeu. Bradului sã nu-i faci nimic, cãci a fost bun cu biata pãsãricã. De el sã nu te atingi!
Si de atunci, dragii mei, bradul îsi pãstreazã totdeauna frunzele verzi, fie varã, fie iarnã.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *