LOADING

Type to search

Inchinarea Magilor

Share

În vremurile de demult toate popoarele erau cârmuite de regi si împãrati. Porunca acestora era lege si nimeni nu îndrãznea sã le stea împotrivã. Dar, cu toate astea, chiar si împãratii si regii cereau sfatul cuiva, cãci cei mai întelepti si mai luminati erau magii. Acesti mari învãtati stiau mersul astrelor pe cer si împãratii pretuiau mult sfatul si pãrerea lor.
Înainte de Nasterea Mântuitorului, pe cer a apãrut o stea care nu mai fusese pânã atunci si care lumina mai tare decât toate celelalte. Departe, trei magi din trei împãrãtii diferite au vãzut semnul sfânt pe cer si au înteles imediat cã este o minune de la Dumnezeu. Au pornit degrabã spre locul deasupra cãruia se vedea pâlpâind steaua. Dupã un drum lung si anevoios, au ajuns aproape de Cetatea Betleemului. Tocmai se înserase si au vãzut cum steaua lumina mai tare ca oricând, razele ei coborând spre un mic staul. Magii au intrat acolo cu inima plinã de emotie si bucurie.
ªi ce le-a fost dat sã vadã?! În ieslea micã, asezat pe un brat de paie moi, Se afla Pruncul Sfânt, Mântuitorul Iisus Hristos. Alãturi, Maica Domnului si Dreptul Iosif. Îngerii veniserã si ei sã I se închine Domnului Lumii la nasterea Sa. Primul mag s-a apropiat spãsit, a îngenunchiat si a pus lângã iesle darul pe care îl adusese:
– Iatã, Doamne, ti-am adus ce am gãsit eu mai de pret: un sipet cu AUR, cãci acesta este semnul împãratilor iar Tu, Doamne, esti cel mai puternic Împãrat si tie ar trebui sã-ti slujim cu totii!
Cel de-al doilea mag s-a apropiat si el si, dupã ce a îngenunchiat a pus si el darul sãu:
– Eu ti-am adus, Doamne, ce am gãsit mai valoros: un sipet cu TÃMÂIE, cãci acesta este semnul preotilor si a tot ce este sfânt. Tãmâia se foloseste în templu si în bisericã, iar Tu, Doamne, esti Dumnezeu adevãrat si tie ti se cuvine toatã slava si tie ar trebui sã ne închinãm cu totii!
În sfârsit, s-a apropiat si cel de-al treilea mag. S-a aplecat si acesta si a pus alãturi darul sãu:
– Eu.Doamne, am adus ce am gãsit eu mai potrivit: un sipet cu SMIRNÃ, cãci acesta este semnul oamenilor si a tot ce este omenesc. Smirna se foloseste la înmormântarea oamenilor, iar Tu, Doamne, esti cel mai bun dintre oameni si pe Tine ar trebui sã te iubim cu totii!
Acestea au fost cele trei daruri pe care le-au adus magii. Mai târziu s-a vãzut câtã dreptate au avut, cãci Domnul Iisus Hristos este Împãratul Împãratilor, cu puterea dragostei sale biruind chiar si moartea. ªi tot El este Fiul lui Dumnezeu, cãci prin sfintenia Sa a fãcut multe si mari minuni vindecând bolnavi, redându-le viata celor morti si iertându-i pe pãcãtosi. ªi mai este si Fiul Omului, cãci a suferit si a murit, a iubit si a cãutat prin toate sã-i învete pe cei din jur dragostea de Dumnezeu si de mântuire, bunãtatea si credinta. Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu si Om deopotrivã: cã Dumnezeu ne ocroteste si ne mântuieste, iar ca Om ne iubeste si ne întelege.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *