LOADING

Type to search

MÂnãstirea Orlat

Share

Existã mânãstiri celebre fie pentru picturile lor, fie pentru sfintele moaste sau icoanele fãcãtoare de minuni, fie pentru peisajul deosebit în mijlocul cãrora se aflã. Dar fiecare bisericã si fiecare mânãstire are frumusetea ei deosebitã. De aceastã datã vã prezentãm o sfântã mânãstire mai putin cunoscutã, dar atât de frumoasã si de primitoare: Mânãstirea Sfânta Treime – Orlat, aflatã în apropiere de Sibiu, la doar 5 km de Sãcel.
Parcã asezatã de Dumnezeu de la întemeierea lumii în acest minunat loc, îsi revarsã linistea si binecuvântarea peste aceste frumoase tinuturi pânã în depãrtãri.
Este strãjuitã ca într-o palmã de falnicii munti ce-si pleacã cu dragoste fruntile spre acest locas. Iar în depãrtare bãtrânul Munte Fãgãras, cu fruntea albã si seninã, priveste cu admiratie spre aceastã frumoasã stea, parcã si el bucurându-se. Întreaga mânãstire a fost ridicatã de curând, în ultimii ani, dar este atât de îngrijitã si de frumos pictatã, iar locul în care a fost construitã este atât de bine ales, încât îti încântã si ochii si inima, la fel ca un lãcas vechi, încãrcat de istorie.
Mânãstirea Sfânta Treime – Orlat este mânãstire de maici, iar aici se pãstreazã rânduiala Sfintilor pãrinti, slujindu-se zilnic Sfânta Liturghie, slujba Vecerniei si a Utreniei.
Împreunã cu colegii de clasã, în excursie, sau cu familia, la sfârsit de sãptãmânã ori în vacantã sau concediu, treceti si pe la Orlat. Vã veti închina în bisericã, veti admira muntii si întreg peisajul si vã veti linisti inima si gândurile în acest colt de rai.

Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *