LOADING

Type to search

Nasterea

Share

Bunul Dumnezeu a privit spre pãmânt, cãutând o fatã cu inima bunã si plinã de credintã. O fatã cum nu mai fusese alta si nici cã avea sã se mai existe o fãpturã atât de gingasã si de curatã. ªi vãzând-o pe Fecioara Maria, a trimis îngerul la ea sã-i vesteascã minunea ce avea sã se împlineascã: cã Fiul lui Dumnezeu Se va naste pe pãmânt, ca sã-i mântuiascã pe oameni si sã-i scape de pãcat, iar ea, Fecioara Maria, avea sã-i fie mamã.
ªi vorbele îngerului s-au adeverit. În luna decembrie, Dreptul Iosif a plecat împreunã cu Fecioara Maria, la Betleem. Acolo, însã, au ajuns spre searã, iar Iosif a început sã caute din poartã în poartã o gazdã unde sã rãmânã peste noapte. Dar nimeni nu a vrut sã-i primeascã. Se întuneca, iar frigul noptii începuse sã se lase peste cetate. Nimeni nu avea milã si întelegere pentru Sfânta Familie. Obositi si flãmânzi, dupã atâta cale, cãutau deznãdãjduiti un acoperis sub care sã înopteze.
ªi vãzând cã nu gãsesc o gazdã, au plecat spre dealul de lângã cetate. Aici, într-un staul unde erau tinute animalele, au gãsit adãpost. ªi iatã cã minu­nea avea sã se întâmple, cãci Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, S-a nãscut chiar în acea noapte. Poate cã Fiul lui Dumnezeu ar fi trebuit sã se nascã într-un palat, plin de luminã si cãldurã, înconjurat de slugi fãrã numãr care sã-i împlineascã voia…
Dar Bunul Dumnezeu a vrut sã Se nascã acolo, simplu, dar atât de frumos. Cãci steaua care i-a cãlãuzit pe magi L-a luminat, si suflarea blândelor animale L-a încãlzit. Ciobanii aflati în apropiere, chemati de îngeri, I s-au închinat, iar cei trei magi au venit de departe sã-i aducã daruri. Îngerii, pãstorii, magii, Fecioara Maria si Dreptul Iosif erau în jurul sãu, ca si animalele cuminti, toti si toate se bucurau din suflet de Nasterea Pruncului Sfânt, cãci El avea sã mântuiascã lumea.
ªi de aceea Fecioara Maria mai este numitã si Maica Domnului. Iar ziua de 25 decembrie, adicã atunci când S-a nãscut Iisus Hristos, a rãmas o sãrbãtoare fãrã pereche, Crãciunul fiind pentru toti sãrbãtoarea bucuriei si a sperantei. Se împodobeste bradul, se cântã colinde, familia toatã se strânge în jurul mesei si toti au inima plinã de lumina si bucuria Nasterii Domnului!

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *