LOADING

Type to search

Raiul si iadul

Share

Se spune cä, demult, un räzboinic s-a întâlnit cu un cälugär öi l-a întrebat:
– Cum poate sä existe rai öi iad, când nu väd nimic din toate astea? Poate cineva sä-mi arate raiul öi iadul?
– Dar tu, l-a întrebat cälugärul, cum te poüi numi räzboinic, când nu väd în faüa mea decât un caraghios?
Soldatul mâniat a scos imediat sabia, dar la fel de calm bätrânul cälugär i-a spus:
– Vezi, aöa se deschid porüile iadului!
Înüelegând lec­üia datä, räz­boinicul a pus sa­bia în teacä öi s-a înclinat res­pec­tuos.
– Vezi, a mai spus cälugärul, aöa se deschid porüile raiului!

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *