LOADING

Type to search

Singura bisericä din România cu podeaua de sticla

Share

În inima ca­­pi­ta­lei, aproape de Piaüa Unirii, în vârful unui deal ascuns în spatele blocurilor, se gäseöte impunätoarea Mâ­­nästire Radu Vodä. Pri­mul lucru pe care îl remarci, urcând treptele aleii sträjuitä de copaci falnici, este Turnul clopotniüä. Pe vremuri, acesta era cel mai înalt din Bucureöti, iar din vârful säu privirea cuprindea întreg oraöul. Öi astäzi este cel mai înalt turn bicericesc din Bu­cu­reöti, mäsurând aproape 30 de metri.
Aläturi, se aflä biserica mare, cu ziduri groase de peste 1 metru. Înäuntru e liniöte, iar lumina discretä te invitä la rugäciune. Oriunde te uiüi, ochii îüi sunt uimiüi de atâtea lucruri frumoase: icoane mari öi sfinte, fresce de voievozi öi domniüe, candele vechi din argint. Poüi privi… prin podea, cäci este din sticlä groasä. Pe sub ea se väd pietrele de mormânt ale ctitorilor de altädatä, boieri öi oameni de seamä.
Vindecäri minunate
Tot în bisericä se aflä racla cu o parte din moaötele Sfântului Nectarie Vindecätorul. Acesta vindecä persoanele bol­nave care vin aici öi i se închi­nä cu sinceritate öi cre­dinüä. Mulüi copii bolnavi au venit la sfintele sale moaö­te öi s-au vindecat, fiind öi astäzi ocrotiüi de neca­zuri, prin rugäciunile öi prin dragostea Sfântului Nectarie.
Ucenicii credinüei
Tot în incinta Mânästirii se aflä Se­minarul Teologic, adicä öcoala la care învaüä tinerii ce doresc sä ajungä preoüi. Aceötia vin zilnic la bisericä, participä la toate slujbele öi învaüä tot ce trebuie sä ötie despre buna rânduialä din viaüa bisericii.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *