LOADING

Type to search

Unde a plecat Mălina? (concurs din numärul 1)

Share

Într-o dimineață fru­moa­să de primă­va­ră Mălina a plecat la grădiniță îm­pre­u­nă cu bunica ei. În acea zi Mălina era atât bucuroasă pentru că în fața grădi­ni­ței îi aștepta autobuzul. Toți copiii din grădiniță se pregăteau să plece în ex­cursie, într-un pe­lerinaj, însoțiți de doam­na edu­ca­toa­re. Apoi ei s-au urcat veseli și cu emoție în auto­buz. S-au așe­zat pe scaune și erau nerăbdători să afle la ce mânăs­tire vor ajunge prima dată. Pentru a nu se plictisi ei au cântat melo­dii vesele de primăvară învă­ța­te la gră­di­niță. În sfârșit au ajuns la prima mâ­năs­tire, în apropie­re de Alba-Iulia: Sfân­tul Ioan Bote­ză­to­rul. Pe cei mici îi aș­tepta părin­te­le Ga­vriil, care iubește foarte mult copiii, pen­tru că a fost în­vă­ță­tor. Părintele Gavriil le-a pre­zen­tat biserica ve­che de lemn din Ma­ra­mu­reș. Le-a arătat cum sună clo­po­tele și cum se bate toaca. Apoi pă­rin­tele Mihail i-a dus în bi­se­rica mare, unde era sluj­bă. Copiii și-au cumpărat cru­ciu­lițe, ico­nițe și cărți. La ple­care au pri­mit gogoși calde și suc. Apoi s-au urcat în auto­buz și au ple­cat la Mânăstirea Râmeț. Aceas­tă mânăstire este foarte ma­re și are 100 de maici. Co­piii, con­duși de două călugărițe, s-au închi­nat la moaște­le Sfântului Ghe­la­sie, care face multe mi­nuni. Copiii au fost im­presionați de picturile din bi­serică. Mânăstirea este înconjurată de munți înalți, cu brazi. Aici este un izvor cu apă vindecătoare de boli, mai este un muzeu și o sală de me­se foarte mare pentru oaspeți. Cu toții au servit masa de prânz aici. Apoi co­piii au mulțumit și au salutat cu „Doam­ne-ajută!”, după care au plecat acasă cu impresii frumoase și au povestit părinților cum au petrecut în pelerinaj la mânăstiri.

Previous Article
Next Article