LOADING

Type to search

Aura sfinteniei

Share

Sigur sunteþi curioºi sã aflaþi DE CE în icoane sfinþii sunt pictaþi cu aurã în jurul capului! Aura mai e numitã ºi aureolã sau nimb, ºi este lumina galben-aurie ce înconjurã capul Mântuitorului, al Maicii Dom­nului ºi al tuturor Sfinþilor, în toate icoa­nele ortodoxe. Asupra sfinþilor s-a pogorât harul dumne­ze­iesc, aceºtia fiind “ca ºi lumâ­na­rea aprinsã, de la care pot lua luminã mii de alte lumâ­nãri”. E vorba de o luminã interioarã, sufle­teas­cã, de bunãtate ºi sfinþenie, de dra­goste ºi credinþã. În realitate, aceastã sfântã luminã nu o vezi cu ochii, ci o simþi în suflet, când eºti în preajma unui om bun. Aura este deci, în icoane, simbolul sfinþeniei.
“În pictura bisericeascã, se înconjoarã capul sfinþilor cu aureola luminii dumnezeieºti, ca semn al sfinþeniei, pentru a-i deosebi pe sfinþi de ceilalþi muritori.” Pr. N. Sachelarie, Pravila bisericeascã

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *