LOADING

Type to search

Biserica Sfântul Ilie – Gorgani

Share

În centrul Bucureºtiului, în apropierea Parcului Ciºmigiu se aflã Biserica Sfântul Ilie – Gorgani. DE CE se numeºte astfel? Deoare­ce sfântul lãcaº este construit pe un dâmb înalt. În limba rusã, “gorgan” înseamnã “movilã de pãmânt”. Iar biserica se aflã chiar pe un mic deal, de la care ºi-a luat acest nume. Duceþi-vã neapã­rat sã vizitaþi aceastã frumoasã bisericã, ce a fost declaratã monument istoric. Nu uitaþi sã admiraþi tronul domnesc, am­vo­nul ºi candelabrele, care sunt deosebit de frumoase.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *