LOADING

Type to search

Ciresar si Cuptor

Share

Dacã nu ºtiaþi, acestea sunt cele douã denumiri populare ale lunilor iunie ºi iulie. DE CE? Pentru cã tocmai asta le caracterizeazã: iunie este luna cire­ºe­lor, iar în iulie þi-e cald, ca într-un cuptor. Dar, pe lângã cireºe, ar fi tare bine sã cãutaþi ºi plan­tele medicinale care se gãsesc în aceastã perioadã din abundenþã, mai ales cã vacanþa e un bun prilej pentru asta. În acest fel aveþi grijã de sãnãtatea voastrã ºi a celor dragi: staþi în aer liber, faceþi miºcare ºi culegeþi … „sã­nãtate”. Florile ºi plantele culese de voi vor fi folosite de întreaga familie pentru a prepara ceaiuri deosebit de sãnãtoase. Codiþele de cireºe, cicoarea, coada-ºorice­lului sunt doar câteva din plan­tele pe care le gãsiþi pe câmpii ºi prin livezi în aceste douã luni de varã. Dacã nu ºtiþi cum aratã, întreba-þi-i pe pãrinþi sau pe ­bunici.
Spor la treabã!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *