LOADING

Type to search

Ciresar si Cuptor

Ciresar si Cuptor

Share

Dacã nu ºtiaþi, acestea sunt cele douã denumiri populare ale lunilor iunie ºi iulie. DE CE? Pentru cã tocmai asta le caracterizeazã: iunie este luna cire­ºe­lor, iar în iulie þi-e cald, ca într-un cuptor. Dar, pe lângã cireºe, ar fi tare bine sã cãutaþi ºi plan­tele medicinale care se gãsesc în aceastã perioadã din abundenþã, mai ales cã vacanþa e un bun prilej pentru asta. În acest fel aveþi grijã de sãnãtatea voastrã ºi a celor dragi: staþi în aer liber, faceþi miºcare ºi culegeþi … „sã­nãtate”. Florile ºi plantele culese de voi vor fi folosite de întreaga familie pentru a prepara ceaiuri deosebit de sãnãtoase. Codiþele de cireºe, cicoarea, coada-ºorice­lului sunt doar câteva din plan­tele pe care le gãsiþi pe câmpii ºi prin livezi în aceste douã luni de varã. Dacã nu ºtiþi cum aratã, întreba-þi-i pe pãrinþi sau pe ­bunici.
Spor la treabã!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *