LOADING

Type to search

Frati pentru o zi

Share

Fiecare dintre noi se gândeºte, de Paºti, cum sã petreacã ºi sã se simtã mai bine. Iatã, însã, cã existã oameni care se gândesc, mai ales de Paºti, cum sã se simtã ºi cei sãrmani ºi necãjiþi un pic mai bine! Am aflat întâmplãtor de Acþiunile de ajutorare organizate de elevii ºi pãrinþii de la ªcoala 79 din Bucureºti. De 10 ani încoace, de Paºti ºi de Crãciun, în fiecare an elevii ºi pãrinþii lor strâng tot ce poate aduce un zâmbet pe chipul unui copil orfan ºi duc totul în dar la Valea Plopului, la aºezãmântul condus acolo de pãrintele Nicolae Tãnase. Când pãrinþii s-au adunat la ºcoalã, una dintre elevele casei a VII-a, Ru­xan­dra, a vrut sã le mulþumeascã ºi iatã ce le-a spus:

“Pentru mulþi, Valea Plopului nu înseamnã mai mult decât un loc, pe care îl considerã poate insipid. Pentru cei care trãiesc acolo, acel loc înseamnã viaþã ºi speranþã.
La prima vedere, nu pare ni­mic deosebit: coline care se profileazã în depãrtare ºi câteva case stinghere. Puþini sunt cei care ºtiu cã aici locuiesc mulþi copii ce nu au simþit nicioda­tã cãldura ocro­titoare a unui cã­min, bucuria su­bli­mã a unei sãr­bã­tori petrecute în familie, ori siguranþa ºi iubirea pe care numai pãrinþii þi le pot oferi.
Zâmbetele timide, dar sincere cu care ne-au întâmpinat spun totul. Cei care au fost prezenþi de lungul anilor acolo au putut simþi fericirea ce umple sufletele acelor copii. Cu toþii am fost cuprinºi de sentimente contradictorii: bucurie, emoþie, tea­mã, tristeþe…
Multe întrebãri îþi vin – vrei, nu vrei – în minte. Oricât ai încerca sã le alungi, ele revin, te bulverseazã ºi te intrigã. Te întrebi de ce tocmai ei sã fie nefericiþi? De fiecare datã rãspunsul întârzie.
Pentru a le arãta cã nouã chiar ne pasã de ei, an de an am încercat ºi sperãm cã am reuºit sã le aducem zâmbetul pe buze, sã le creãm o atmosferã de sãrbãtoare în case ºi în suflete. De aceea, le mulþumim tuturor celor care au contribuit la bucuria acestor copii.
Darurile voastre au însemnat enorm. Ar trebui sã ne gândim mai des la cei nevoiaºi; ar trebui sã ne amintim cã suntem oameni ºi doar o datã pe an e Paºtele!”

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *