LOADING

Type to search

Tare ca o ancora

Share

Poate v-aþi întrebat de ce apare o ancorã pictatã în unele icoane sau desenatã prin paginile cãrþilor de religie. Ancora este un element greu de metal, folosit de marinari pe corãbii ºi vapoare încã din cele mai vechi timpuri. Are douã sau mai multe braþe, cu vârfurile întoarse la capete, având rolul de a þine în loc nava. De aceea, ancora este simbolul siguranþei, al stabilitãþii, al fidelitãþii ºi speranþei, adicã al credinþei statornice ºi profunde. Pentru creºtini simbolizeazã legãtura cu Mântuitorul Iisus Hristos, fiind de asemenea ºi simbolul Sfântului Nicolae, ocrotitorul pes-carilor, al marinarilor ºi al tutu­ror celor ce cãlãtoresc pe ape.
“Sã ne þinem nãdejdea pusã înainte, pe care o avem ca o ancorã a sufletului, neclintitã ºi
tare!” Sfânta Scripturã, Epistola cãtre Evrei, 6, 18-19

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *