LOADING

Type to search

Dorul Bunicii

Share

Pe prispa casei stã la soare
Bãtrâna cu nepotul ei,
Privind duios acum în zare
Cum zboarã cârd de funigei.

Fiind acuma sãrbãtoare,
Bãtrâna pe nepot l-a pus
Ca sã citeascã dintr-o carte
Cu „Patimile lui Iisus”.

Cu vocea ei nespus de dulce
ªi înecatã în suspin,
Rosteºte cãtre el, privindu-l
Ca niciodatã mai blajin:

– Când spui de Maica Preacuratã
ªi Domnul cum a pãtimit,
Atuncea mã gândesc la moarte,
Cã, iatã, am îmbãtrânit!

ªtergându-se la ochi bãtrâna,
Sãrutã pe nepot cu drag,
Iar el citeºte mai departe
Al „Patimilor” sfânt ºirag!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *