LOADING

Type to search

Ecoul vietii

Share

Aflându-se în excursie pe munte, o tânãrã familie a poposit într-o cabanã de la marginea unei vãi. Bãiatul cel mic, supãrat pe fratele sãu, s-a dus în spatele cabanei ºi a strigat de ciudã: “Te urãsc!” Dar, imediat, un glas puternic i-a rãspuns: „Te urãsc, te urãsc …!”. Speriat, copilul a alergat în casã ºi i-a povestit tatãlui toatã pãþania, spunându-i cã, afarã, cineva strigã la el cã-l urãºte. Au mers împreunã la locul cu pricina, unde tatãl i-a spus fiului:
– Aici erai când ai auzit cã cineva te urãºte?
– Da!
– Ia spune-i cã-l iubeºti!
– Te iubesc! – a strigat copilul ºi, de îndatã, vãile i-au rãspuns: “Te iubesc, te iubesc! …”
– Þine minte, i-a mai zis tatãl, aºa este ºi în viaþã: dacã eºti om rãu, numai rãutate vei întâlni, dar dacã eºti om bun ºi te porþi frumos cu ceilalþi, atunci doar dragoste vei gãsi, la tot pasul. ªi, chiar dacã nu vei fi iubit totdeauna de cãtre oameni, în schimb dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Sã nu uiþi asta!

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *