LOADING

Type to search

Emil/Emilia

Share

Acest frumos nume vine din limba latinã ºi înseamnã „concurent”, amintindu-ne astfel cã viaþa este o competiþie. Dar fie­ca­re dintre noi nu concureazã îm­po­triva celorlalþi, ci înainte de toa­te trebuie sã poarte o competiþie cu sine însuºi, cãutând în fiecare zi sã fie mai bun. Viaþa este o luptã ºi o competiþie, dar cei din jurul nostru nu ne sunt ad­versari, ci coechipieri, cãci doar împreunã putem trece cu bine peste tot ce întâmpinãm în viaþã, fie necazuri, fie bucurii. „Ori­ce ne­caz împãrtãºit e de douã ori mai mic, orice bucurie împãrtã­ºitã e de douã ori mai mare”, ne învaþã Sfântul Ioan Gurã de Aur.
Sfântul Mucenic Emilian (†362) a fost un tânãr creºtin, ce se trãgea dintr-o familie bogatã. A dat dovadã de mult curaj atunci când a spart statuile idolilor din ce­ta­tea sa. A rãmas statornic în cre­din­þa creºtinã, în ciuda chinu­rilor la care a fost supus. Deºi a fost aruncat în foc, trupul sãu nu a ars, aceastã minune fiind mãrturie a sfinþeniei sale. Ziua Sfântului Emilian de la Durostor este 18 iulie.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *