LOADING

Type to search

Jucãrie, jucãrie, sã facem o bucurie!

Share

O simplã jucãrie de plus, de care nu mai ai nevoie, poate face un copil bolnav sã zâmbeascã

Asociaþia Culturalã pen­- tru Tea­tru ºi Origami (A.C.T.O.R.) organizeazã în fiecare an Campania „Jucãrie, jucãrie, sã facem o bucurie!”, prin care se colecteazã jucãrii de pluº pentru copiii internaþi în spitale ºi aflaþi în suferinþã.
„Numele acestei campanii a fost dat chiar de bãieþelul meu, de nouã ani, care participã cu bucurie la activitãþile A.C.T.O.R. Prin astfel de acþiuni, copiii se implicã ºi ei în pro­ble­mele comunitãþii. Am fost uimitã de valul de ener­gie care s-a întors astfel spre noi, prin receptivitatea micilor voluntari faþã de aceastã campanie. Copiii ºi-au donat cele mai frumoase ºi mai dragi jucãrii, cu speranþa de a le aduce semenilor lor aceeaºi bucurie mare pe care aceste jucãrii le-au dãruit-o ºi lor”, ne-a povestit actiþa Eugenia Barbu, directoarea acestei ­asociaþii.
Dar Asociaþia Culturalã pentru Teatru ºi Origami organizeazã ºi alte acþiuni ºi activitãþi pentru copii: douã programe intitulate sugestiv Maria ºi Constantin se desfãºoarã în spitalele ºi clinicile în care sunt internaþi copii. Pre­zen­þa clovnilor poznaºi ºi ghiduºi aduce pe chipul copiilor internaþi un zâmbet ºi o tainicã luminã, iar dupã ce ei plea­cã, rãmân jucãriile de pluº, ce stau ºi ele cu­minþi alãturi, pe pãtuþurile de spital, amin­tindu-le micuþilor pacienþi cã ceilalþi copii se gândesc le ei, cã se roagã pentru sã­nãtatea lor, strecurându-le astfel în inimã o razã de luminã ºi de speranþã.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *