LOADING

Type to search

Lacurile

Share

Poate ºtiaþi deja cã Finlanda este supranumitã “Þara celor 1000 de lacuri”. Mã întreb DE CE nu este ºi România renumitã pentru lacurile sale? În þara noastrã sunt peste 3400 de lacuri, foarte diferite între ele. De exemplu, cel mai adânc este Lacul Vidraru (foto), unde adâncimea apei, lângã baraj, depãºeºte 160 de metri, iar cel mai întins este Lacul Razim, de pe litoral, având o suprafaþã de peste 400 de km2, adicã de douã ori cât Bucureºtiul, dar – nu o sã vã vinã sã credeþi – adâncimea sa maximã abia dacã depãºeºte 3 metri. Având în vedere cã este vacanþã, aveþi toate ºansele sã petreceþi ºi voi câteva ceasuri pe malul sau chiar pe apele vreunui lac: la pescuit, la scãldat sau cu barca, însã atenþie mare – APA ESTE FRU­MOASÃ, DAR PERICU­LOA­SÃ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *