LOADING

Type to search

Rugãciune pentru întreaga familie

Share

Doamne, þine-i fericiþi
Pe pãrinþii mei iubiþi,
Sã mã poatã creºte bine,
Sã se bucure de mine!

Doamne, þine-i fericiþi
ªi pe fraþii mei iubiþi,
Dã-le, Doamne, sãnãtate,
Rod în muncã, spor la toate!

ªi sã fim apropiaþi,
Fiindcã de-asta suntem fraþi:
Sã iubim, sã ne-ajutãm,
Pe pãrinþi sã-i respectãm,

Cãci acesta-i lucru sfânt –
ªi în cer, ºi pe pãmânt!

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *