LOADING

Type to search

Veronica

Share

Acest nume foarte vechi, care în limba greacã înseamnã “purtãtoarea de biruinþã, cea care aduce victoria”, ne aminteºte cã omul duce o luptã continuã cu ispitele, cu necazurile, cu greu­tã­þile cãrora trebuie sã le facã faþã; omul credincios biruie re­lele, gãsind mereu puterea de a trece peste ele ºi de a mulþumi lui Dum­ne­zeu pentru izbânda sa, prin rãbdare, speranþã ºi credinþã – Cine este bun, mai bun sã se facã ºi cine a biruit ispita, sã se roage pentru cel care e încã în ispite, spunea pãrintele Paisie Olaru.
Sfânta Veronica a fost o femeie grav bolnavã, care, întâlnindu-se cu Mântuitorul Iisus Hristos, s-a atins de haina lui ºi pe datã s-a vindecat. Întorcându-se cãtre ea, Mântui­torul i-a spus: “Credinþa ta te-a mântuit. Mergi în pa­ce!” (Evanghelia dupã Luca). Sfânta Vero­ni­ca este un exemplu de încredere în pute­rea ºi în mila Domnu­lui, de rãbdare ºi speranþã, o mãrturie a minunilor pe care harul Dom­nului îl sãvârºeºte în viaþa celor ce I se închinã cu încredere ºi sinceritate. Ziua Sfintei Vero­nica: 12 iulie.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *