LOADING

Type to search

Acatist

Share

Aºa se numeºte lista scrisã de un credincios ºi datã preotului pentru ca acesta sã se roage ºi sã pomeneascã la slujbe toate persoanele trecute pe listã. Cu adevãrat creºtin este doar cel ce iubeºte: acela care Îl iubeºte pe Dumnezeu ºi, în acelaºi timp, ºi pe oameni. Asta înseamnã sã le purtãm tuturor de grijã ºi sã-i amintim în rugãciunile noastre, dar atât noi, cât ºi preoþii, cu ajutorul acatistelor. Ori de câte ori aveþi prilejul, lãsaþi pãrintelui, la bisericã, acatistul scris de voi, în care nu uitaþi sã-i pomeniþi pe pãrinþi ºi pe rude, pe cei ce v-au fãcut bine, dar pomeniþi-i ºi pe cei rãi sau care v-au necãjit, pentru ca, prin rugãciunea voastrã ºi prin harul Domnului, sã se schimbe în bine ºi aceºtia, spre pace ºi înþelegere.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *