LOADING

Type to search

Inima

Share

Of, inima! E numai o pãr­ticicã din trupul nostru, dar reprezintã viaþa însãºi cu tot ce are ea mai intens: emoþii ºi trãiri. E, bineînþeles cã existã ºi oameni „fãrã inimã”, adicã fãrã dragoste ºi bucurie sufleteascã. Dar omul cu „inimã bunã” este o binecu­vân­tare pentru toþi cei ce îl cunosc.
Aþi vãzut cum începe sã batã mai tare ºi mai repede inimioara voastrã atunci când sunteþi emoþionaþi sau entuziasmaþi? Sau, mai rãu, când sunteþi speriaþi? Inima omului bate cam de 70 de ori pe minut. Dar multe ºi mari minuni a fãcut Dumnezeu pe acestã lume! Gândiþi-vã, bunãoarã, la micuþa ºi vesela pasãre care este piþigoiul. Inimioara lui, pe cât e de micã, pe atât este de harnicã, fiindcã bate de 2500 de ori pe minut. Incredibil! Iar aceste pãsãri ele însele foarte harnice ºi folositoare, curãþând pãdurea de insectele dãunãtoare. O singurã pereche de piþigoi aduce în cuib, pentru hrana puilor, circa 300 de omizi pe orã. Vã daþi seama ce serviciu imens face acestã pasãre pãdurii care o adãposteºte? O pasãre micã, cu o inimã “mare”!

Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *