LOADING

Type to search

Copiii sar în ajutorul copiilor

Share

Ce legãturã poate fi între elevii Scolii din Nãnesti (jud. Vrancea) si o profesoarã de artã dramaticã din Marea Britanie? Chiar dacã este surprinzãtor rãspunsul, acesta duce la… un pod de piatrã, cu si­­gu­rantã simbolic, pe care copiii din patru scoli bucurestene l-au înãl­tat pornind de la initiativa doam­nei profesoare Kathleen Brooks de a lucra cu un grup de elevi ai ªcolii nr. 85 „prof. Vasile Bunescu”. Lor li s-au alãturat micii artisti de la ªcoala particularã „Anastasia Popescu – Mama Sica”, de la Bri­tish School of Bucharest si de la ªcoala pentru Deficienti de Auz Nr. 2 „Sf. Ma­ria”. Împreunã, au pus la punct, sub coordonarea pro­fe­soarelor Da­niela St. Claire, Mona ªerbãnescu si Fiona Dutu, un program artistic destinat strângerii unei sume de bani pe care sã o doneze ªcolii din comuna Nãnesti, grav afectatã de inundatii. Le-a fost alãturi, în acest demers, Organi­zatia „Salvati Copiii – România”, care s-a implicat pe tot parcursul derulãrii pro­iectului.
În seara zilei de vineri, 30 sep­tembrie, Sala de Festivitãti a Colegiului National „Mihai Vitea­zul”, pusã cu generozitate la dispozitia manifestãrii de conducerea unitãtii de învãtãmânt, deborda de un public numeros si vizibil emo­tionat de importanta evenimentului. Reprezentantele Organizatiei Salvati Copiii – România au expus afise si fotografii înfãtisând comuna Nãnesti si împrejurimile, de­vastate de ploi. În centrul atentiei a fost sosirea d-nei profesoare Mariana Chirilã, însotitã de trei eleve ale ªcolii din Nãnesti – Cos­mina, Mirela si Alina. Grupul cãlãtorise în masina d-lui profesor Dan Chirilã, hotãrât sã refacã de la ce­lãlalt capãt „podul” pe care îl por­niserã bucurestenii.
Partenerii media – Revista Flacãra, Rebus, România Liberã, Lumea Credintei pentru Copii si Lilliput au donat publicatii celor prezenti si bibliotecii din Nãnesti, iar un reprezentant al Comisiei UNESCO, organizatie sub egida cãreia s-a desfãsurat manifestarea, a oferit grãdinitei din Nãnesti cãrti pentru prescolari.
Suma strânsã la finalul spectacolului a atins 3.000 de lei noi. O parte din a­cesti bani pro­vine din vânzarea unor lucrãri realizate în Atelierele de Arte Plastice ale ªcolii „Anas­ta­sia Popescu – Mama Sica” si cel al ªcolii Nr. 2 „Sf. Maria” si donate de elevii–artisti acestei manifestãri, iar suma de 420 lei noi provine din alocatiile donate de consilierii Parlamentului Tinerilor din Sectorul 2 al Capi­talei, care au venit însotiti de d-na Luminita Tîrchilã, mereu prezentã la evenimentele notabile în care sunt implicati copiii.
Întâlnirea dintre elevii bucu­res­teni si cei din Nãnesti a avut si o ur­mare ineditã: în dimineata urmãtoare, cu totii au participat la ­cursul­ de picturã sustinut de prof. Maria Cioatã în cadrul ªcolii „Anastasia Popescu – Mama Si­ca”, lucrãrile realizate urmând a fi expuse la Salonul de Toamnã des­chis în a doua jumãtate a lunii octombrie chiar în incinta scolii.
Iatã, asadar, cum „Podul” îsi con­­tureazã neîncetat arhitectura din ce în ce mai trainicã – jucându-se, copiii inventeazã necontenit si dau noi înfãtisãri dictonului „Dã­ruind vei dobândi”.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *