LOADING

Type to search

Filip

Share

Acest frumos nume vine din limba greacã si înseamnã: cel ce îndrãgeste caii, amintindu-ne astfel de apropierea dintre om si celelalte vietuitoare. Oamenii buni ocrotesc natura si anima­lele, întelegând cã acestea au fost fãcute de Dumnezeu pentru a-l ajuta pe om si nu pentru ca acesta sã le exploateze fãrã milã, cu indiferentã si rãutate. Animalele, mai ales cele do­mesti­ce, sunt bune si recu­nos­cãtoare, fiind omu­­lui de mare ajutor. Doar un om fãrã inimã poate fi crud cu aceste suflete sincere si devotate. „Ini­ma cea mai mi­los­tivã este ace­ea care arde pentru toatã fãptura, pen­tru oameni, pentru pãsãri, pentru animale si pentru toatã creatia”, spune Sf. Isaac Sirul.
Sfântul Filip a fost unul din cei 12 Apostoli ce l-au urmat în­deaproape pe Mân­tu­i­torul. Sfântul Apostol Filip era cãsãtorit si, totodatã, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezãtorul. Dupã Înãl­tarea la cer a Mântui­to­ru­lui, a propovãduit credinta crestinã a iubirii în Asia Micã si în Grecia, murind în jurul vârstei de 80 de ani. Ziua Sfân­tului Apostol Filip este 14 noiembrie.

Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *